Skipulagsmál kynningu lokið

Hér fyrir neðan eru þau skipulagsmál sem hafa verið í kynningu en kynningartími er útrunninn.

Skipulagstillögur vegna fiskeldis í Viðlagafjöru

Viðlagafjara, tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035, tillaga að deiliskipulagi og umhverfismat áætlana.

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi

Bæjarráð Vestmannaeyja samþykkti þann 27. júlí 2022 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035 í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillagan felur í sér að skilgreina nýtt iðnaðarsvæði í Viðlagafjöru með auðkenni I3, sem fellur að mestu innan núverandi efnistöku- og efnislosunarsvæðis (E1).

Breytingin styður við meginmarkmið aðalskipulags Vestmannaeyja um öflugt atvinnusvæði þar sem sjávarútvegur er meginstoðin og er í samræmi við markmið um svæði fyrir fiskeldi á landi.

TILLAGA AÐ BREYTINGU Á AÐALSKIPULAGI

Tillaga að nýju deiliskipulagi vegna fiskeldis í Viðlagafjöru.

Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti þann 15. september 2022 að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir fiskeldi í Viðlagafjöru í samræmi við 41 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í deiliskipulagstillögunni er gert ráð fyrir tveimur lóðum fyrir fiskeldi og svæði þar sem áfram verður sandvinnsla og efnistökusvæði. Gerð er grein fyrir aðkomuleiðum og helstu mannvirkjum ofanjarðar svo sem fiskeldistönkum, þjónustuhúsum, frágangi lóðar og ásýnd mannvirkja.

TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI VIÐLAGAFJÖRU - GREINAGERÐ

TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI VIÐLAGAFJÖRU - DEILISKIPULAGUPPDRÁTTUR

Umhverfismat Áætlana

Umhverfismat fyrir skipulagsáætlnair, metur áhrif breytts skipulags þ.e. breyttrar starfsemi og landnýtingar á umhverfið. Í Umhverfismatsskýrlsu vegna aðalskipulagsbreytingar og deiliskipulags nýs iðnaðarsvæðis í Viðlagafjöru eru metin áhrif skipulagsbreytinganna á helstu umhverfisþætti.

UMHVERFISMATSSKÝRSLA SKIPULAGSÁTÆLANA

Skipulagsgögn

Skipulagsgögn, þ.á.m. umhverfismatsskýrsla skv. lögum um umhverfismat áætlana og framkvæmda nr. 111/2021, sem er sameiginleg fyrir báðar tillögurnar, liggja frammi í afgreiðslu Umhverfis- og framkvæmdasviðs að Skildingavegi 5, frá og með 21. september til og með 1. nóvember 2022.

Aðilar sem telja sig eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að kynna sér gögnin. Athugasemdum við tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 1. nóvember 2022 í afgreiðslu Umhverfis- og framkvæmdasviðs Skildingavegi 5 eða á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is.

  • Skipulagsgogn
  • Skipulag-vidlagaf
  • Skipulag-vidlagafjoru

Kynningartími umhverfismatsskýrslu er til 4. október 2022

Icelandic Land Farmed Salmon hafa lagt fram umhverfismatsskýrslu um eldisstöð laxfiska á landi í Vestmannaeyjum.

Allir geta kynnt sér umhverfismatsskýrsluna og veitt umsögn um framkvæmdina og umhverfismat hennar.

Umhverfismatsskýrslan og viðaukaheftið er aðgengileg hér og á skrifstofu Vestmannaeyjabæjar og hjá Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b í Reykjavík.

Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 4. október 2022 til Skipulagsstofnunar eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is

Vakin er athygli á að niðurstöður umhverfismatsins verða kynntar af hálfu framkvæmdaraðila í Vestmannaeyjum á sameiginlegum kynningarfundi og fyrirhugaðar skipulagsbreytingar. Kynningarfundurinn verður auglýstur síðar.