Grunnskóli

Í Vestmannaeyjum er einn grunnskóli, Grunnskóli Vestmannaeyja (GRV) staðsettur í tveimur starfsstöðvum.

Hamarsskóli er með nemendur í 1. – 4. bekk og Barnaskóli Vestmannaeyja er fyrir 5. – 10. bekk. Skólastjóri Grunnskóla Vestmannaeyja er Anna Rós Hallgrímsdóttir.

Skólaskylda á grunnskólastigi er að jafnaði í tíu ár, en getur verið skemmri. Öllum börnum, að jafnaði á aldrinum 6 – 16 ára, er skylt að sækja grunnskóla. (3. gr laga um grunnskóla nr. 91/2008)

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi.

Í Vestmannaeyjum er einn grunnskóli, Grunnskóli Vestmannaeyja (GRV) staðsettur í tveimur starfsstöðvum, Hamarsskóla þar sem nemendur í 1. – 4. bekk eru og Barnaskóla Vestmannaeyja sem er fyrir 5. – 10. bekk. Þess má geta að fyrsti barnaskóli landsins var settur á stofn í Vestmannaeyjum árið 1745. Hann starfaði í u.þ.b. 10 ár, en þá voru ekki til peningar til frekari starfrækslu hans. Barnaskólinn hefur starfað samfleytt í Vestmannaeyjum frá 1880.

Skólastjóri Grunnskóla Vestmannaeyja er Anna Rós Hallgrímsdóttir.

Grunnskóli Vestmannaeyja starfar eftir lögum og reglugerðum um grunnskóla og skólastefnu Vestmannaeyjabæjar. Gefin er út skólanámskrá í einu hefti sem gildir bæði fyrir Hamarsskóla og Barnaskóla Vestmannaeyja. Skólanámskrá er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla um markmið, inntak náms og námsmat, starfshætti og mat á árangri og gæðum skólastarfs. Skólanámskráin gefur yfirlit yfir helstu áherslur og markmið skólans, innsýn í skólabrag, venjur og siði.

Tengt efni


Hamarsskóli

Nemendur eru í 1. til 4. bekk og eru um 220 talsins en starfsmenn um 50. Þrír bekkir eru í hverjum árgangi að jafnaði. Skólinn hefur yfir að ráða öflugu neti stoðþjónustu. Skólastjóri er Anna Rós Hallgrímsdóttir og aðstoðarskólastjóri Einar Gunnarsson en þau veita jafnframt frekari upplýsingar um skólann í 488 2200 .

Lesa meira

Barnaskóli Vestmannaeyja

Nemendur eru í 5. til 10. bekk og eru um 300 talsins en starfsmenn um 60. Þrír bekkir eru í hverjum árgangi að jafnaði. Skólinn hefur yfir að ráða öflugu neti stoðþjónustu. Skólastjóri er Anna Rós Hallgrímsdóttir og aðstoðarskólastjóri Einar Gunnarsson en þau veita jafnframt frekari upplýsingar um skólann í 488 2300 .

Lesa meira

Jafnlaunavottun Learncove