Skólaskrifstofa

Skólaskrifstofa starfar í umboði fræðsluráðs. Helstu verkefni skólaskrifstofu taka til leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla, frístundavers, daggæslu í heimahúsum og málefni gæsluvallar á vegum Vestmannaeyjabæjar.

Helga Sigrún Þórsdóttir deildarstjóri fræðslu- og uppeldismála hefur faglega umsjón með fræðslumálum fjölskyldu- og fræðslusviðs í umboði framkvæmdastjóra sviðs. Starfar í umboði fræðsluráðs. 

Helstu verkefni byggja á: 

Skóla- og æskulýðsstefnu Vestmannaeyjabæjar og fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar á hverjum tíma. Verkefni skólaskrifstofu taka til leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla, frístundavers, daggæslu í heimahúsum og málefna gæsluvallar á vegum Vestmannaeyjabæjar.

Starfsfólk:

Jafnframt hefur sérfræðiþjónustan aðgang að ráðgjöf frá félagsráðgjöfum og ráðgjöfum félagsþjónustu sem og aðkeyptri þjónustu talmeinafræðings.

Hlutverk og verkefni skólaskrifstofu:

  • Annast stjórnsýslu, rekstur og þjónustu vegna uppeldis- og menntamála bæjarfélagsins

  • Sinnir mati og eftirliti með gæðum skólastarfs sbr lög nr. 91/2008 , og fylgir matinu eftir þannig að það leiði til umbóta í skólastarfi

  • Hefur umsjón með rekstri, áætlanagerð og sérfræðiþjónustu fyrir leikskóla, grunnskóla og Tónlistarskóla Vestmannaeyja.

  • Sér um rekstur, eftirlit og mat á starfsemi frístundavers, sumarúrræða, gæsluvallar og eftirlit með daggæsluúrræðum.

  • Annast sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla Vestmannaeyja og aðstoðar skólana við þróunarstarf, að skipuleggja fræðslufundi, kennaranámskeið o.fl.

Eineltisferlar skólaþjónustu:

Ýmsir verkferlar :

 

 

Grunnskóli og leikskólar í Vestmannaeyjum eiga kost á sérfræðiþjónustu í samræmi við ákvæði grunnskólalaga nr. 91/2008 og reglugerð um sérfræðiþjónustu nr. 584/2010 sérfræðiþjónustu í samræmi við lög um leikskóla nr. 90/2008 og lögð er áhersla á að sálfræðileg og kennslufræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi.

 


Jafnlaunavottun Learncove