Snjómokstur og snjóhreinsun

Snjóhreinsun Vestmannaeyjabæjar felst í því að snjór er hreinsaður af götum eða gönguleiðum með snjóruðningstækjum. 

Gönguleiðir eru handmokaðar.
Snjóhreinsuninni er fylgt eftir með mokstri snjós á bíla og flutningi á losunarstað, ef ástæða þykir til.

Forgangsröðun í snjóhreinsun og hálkueyðingu
Stofnbrautir og fjölfarnar safngötur njóta forgangs. Síðan koma aðrar safngötur, en húsagötur eru almennt ekki ruddar fyrr en að því loknu.

Gangstéttar á miðbæjarsvæðinu njóta forgangs þegar gangstéttar eru ruddar, að afloknum sjóruðningi gatna. Gangstéttar á öðrum svæðum eru almennt ekki ruddar fyrr en að því loknu.

Gönguleiðir á milli grunnskólanna og Íþróttamiðstöðvar ganga fyrir. Aðrar gönguleiðir eru almennt ekki ruddar.

Athugið!
Við snjóhreinsun gatna myndast oft snjóruðningar við innkeyrslur, sem Vestmannaeyjabær sér ekki um að hreinsa.

Vestmannaeyjabær tekur ekki að sér snjóruðning/hreinsun fyrir einkaaðila, hvorki fyrir fyrirtæki eða einstaklinga. Verktakar í bænum sjá um slíka þjónustu og má þar nefna Gröfuþjónustu Brinks, sími 692 9022 og HS vélaverk, sími  840 5820.

Saltkistur
Saltkistur eru staðsettar á nokkrum stöðum í bænum. Hægt er að óska eftir að settar verði saltkistur í þeim húsagötum þar sem aðstæður eru sérlega erfiðar, til dæmis í bröttum brekkum.

Umsjón, ábendingar og nánari upplýsingar
Þjónustumiðstöð Vestmannaeyja fer með umsjón um snjómokstur og snjóhreinsun. Hægt er að nálgast nánari upplýsingar og fá ábendingar tengdar þeim málaflokkum í húsnæði Þjónustumiðstöðvarinnar á Heiðarvegi 14 eða í síma 488 2500.