Leikskólar

Í Vestmannaeyjum eru starfandi þrír leikskólar sem starfa eftir lögum og reglugerðum um leikskóla sem og skólastefnu Vestmannaeyjabæjar. 

Aðalnámskrá leikskóla, sem er ætlað að vera leiðarvísir fyrir allt leikskólastarf, er gerð á grundvelli 13. gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008. Hver leikskóli byggir sína stefnu og áherslur á aðalnámskrá.

Deildarstjóri fræðslu- og uppeldismála er Helga Sigrún Þórsdóttir helgasigrun@vestmannaeyjar.is sem veitir nánari upplýsingar í tölvupósti og í síma 488 2000. Fræðslufulltrúi hefur umsjón með faglegu leikskólastarfi í samvinnu við leikskólastjóra.

Verklagsreglur við innritun í leikskóla

Forráðamenn/foreldrar og börn þeirra, sem fá úthlutun á leikskólaplássum, skulu eiga lögheimili í Vestmannaeyjum. Forráðamenn/foreldrar, sem áætla að flytja til Vestmannaeyja, geta, þremur mánuðum fyrir flutning, sótt um leikskólapláss. Þeir skulu hafa flutt lögheimili sitt til Vestmannaeyja þegar leikskólaganga barnsins hefst. Í umsókninni skal tilgreina m.a. æskilegan dvalartíma og hvaða leikskóla óskað er eftir. Hægt er að sækja um leikskóla til vara en sé það ekki gert er litið svo á að aðalval komi einungis til greina.

Leikskólaplássum er úthlutað eftir kennitölu, þ.e. eftir aldri barns. Aðalúthlutun leikskólaplássa er í janúar og að vori/hausti. Vakin er athygli á því að við úthlutun á leikskólaplássum getur þurft að taka tilliti til skipulags á leikskólanum, aldurs barns og þess tíma sem er laus á hverjum leikskóla.

Forgangur í leikskóla

Hægt er að óska eftir forgangi vegna barna með sérþarfir. Greining þarf að vera fyrirliggjandi frá viðurkenndum greiningaraðilum. Aðrar beiðnir um forgang þurfa að berast skriflega og skulu afgreiddar hjá fræðsluráði. Fræðsluráð getur hafnað beiðni um ákveðinn leikskóla ef t.d. aðstæður leyfa ekki fleiri börn með sérþarfir.

Röðun á biðlista fer eftir aldri en á barn syskini á leikskóla getur það haft forgang inn á þann tiltekna leikskóla.

Afsláttur vegna leikskólagjalda

Vestmannaeyjabær veitir systkinaafslátt sem gildir milli leikskóla og/eða frístundavers. Hægt er að sækja um afslátt af vistunargjaldi ef meðalheildartekjur heimilis sl. þriggja mánaða skv. staðgreiðsluskrá eru allt að kr. 830.000 kr. Viðmið um heilartekjur hækka skv. vísitölu um hver áramót. Sækja skal um afslátt á umsóknareyðublaði sem er að finna á vefsíðu sveitarfélagsins www.vestmannaeyjar.is eða í þjónustuveri Ráðhússins og því skal skila þangað. Móttaka umsókna og afgreiðsla er í þjónustuveri Ráðhússins. Endurnýja þarf afslátt fyrir 15. ágúst ár hvert. Athygli er vakin á því að ekki er hæft að fá tvöfaldan afslátt, þ.e. tekjutengdan afslátt og systkinaafslátt.

Gagnlegar upplýsingar


Kirkjugerði

Leikskólinn Kirkjugerði er staðsettur við Dalhraun 1. Leikskólastjóri Kirkjugerðis er Eyja Bryngeirsdóttir sem veitir jafnframt upplýsingar um skólann bæði í tölvupósti á netfangið
eyja@vestmannaeyjar.is eða í síma 488 2280.

Lesa meira

Sóli

Leikskólinn Sóli er staðsettur við Ásaveg 11. Leikskólastjóri Sóla er Helga Björk Ólafsdóttir sem veitir jafnframt upplýsingar um skólann bæði í tölvupósti á netfangið helgabj@hjalli.is eða í síma 571 3250 .

Lesa meira

Víkin

Víkin leikskóladeild er staðsett í suðurálmu Hamarsskóla við Foldahraun. Skólastjóri er Anna Rós Hallgrímsdóttir og aðstoðarleikskólastjóri Víkurinnar Guðrún Sigríður Þorsteinsdóttir sem veitir jafnframt upplýsingar um skólann bæði í tölvupósti á netfangið gudrun@grv.is eða í síma 488 2226

Lesa meira

Jafnlaunavottun Learncove