Skipulagsmál kynningu lokið

Hér fyrir neðan eru þau skipulagsmál sem hafa verið í kynningu en kynningartími er útrunninn.

Breytt deiliskipulag Íþróttasvæðis við Hástein


Nýr byggingarreitur fyrir búningsklefa og skrifstofurými.
Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti þann 22. febrúar 2024 að auglýsa breytingu á deiliskipulag Íþróttasvæði við Hástein, skv. Skipulagslögum nr. 123/2010. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir nýjum byggingareit, Þ3, að stærð 15x60m á allt að tveim hæðum fyrir búningsklefa og skrifstofurými norðan við fjölnota íþróttasal.

Viðbyggingin mun falla vel að landslagi og hugað verður að takmörkuðu raski á náttúrulega landslagi. Áhersla verður lögð á aðgengi fyrir alla og hugað verður að tilfærslu göngustíga og góðri aðkomu fyrir gangandi og hjólandi að íþróttahúsinu, auk aðstöðu fyrir hjól, rafskutlur og barnavagna.

Sjá deiliskipulagsuppdrátt:

DEILISKIPULAGSUPPDRÁTTUR

Skipulagsgögnin eru til sýnis í afgreiðslu í Ráðhúsi Vestmannaeyja, á skipulagsgátt á vefsíðu sveitarfélagsins og á skipulagsgátt Skipulagsstofnunar.

Ábendingum og athugasemdum við tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 18. apríl 2024 í afgreiðslu Ráðhúss eða á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is.
Breyting á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035; Nýir reitir fyrir hafnarsvæði Vestmannaeyjahafnar

Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti á fundi sínum þann 25. janúar 2024 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir breytingar á aðalskipulagi sem gerir ráð fyrir nýjum landnotkunarreitum fyrir hafnarsvæði.

Til að tryggja nægt athafnarými og viðlegukanta við höfnina hafa bæjaryfirvöld áformað að stækka hafnarsvæðið og breyta aðalskipulagi á þeim svæðum þar sem ákjósanlegustu aðstæður eru taldar fyrir hafnarbakka, m.a. með tilliti til mögulegrar legu og athafna fyrir stærri flutningaskip. Í Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035 er nú þegar gert ráð fyrir stórskipakanti fyrir utan Eiðið sem og landfyllingu á því svæði. Er sú staðsetning enn talin fýsilegur kostur en kostnaðarsöm og umsvifamikil framkvæmd. Með tilkomu landeldis í Viðlagafjöru skapast forsendur fyrir að hafnarsvæði fyrir flutningaskip verði staðsett austar á eyjunni. Það er talinn fýsilegur kostur að stækka hafnarsvæðið við Skansfjöru til austurs út í Gjábakkafjöru og reisa svokallaðan Brimneskant. Mikil aukning hefur verið á gámaútflutningi á undanförnum árum og ljóst að þörf er fyrir stækkun á gámasvæði. Því eru áform um að byggja upp slíkt svæði við Brimneskantinn.

Fyrirhugaðar breytingar á höfninni snúa að:

Betri aðkoma að Vestmannaeyjahöfn með styttingu Hörgaeyrargarðs um allt að 40 m.

Lenging viðlegukanta hafnarinnar með gerð viðlegukants undir Kleifum, við Löngu. Gert er ráð fyrir að hafnarkanturinn verði lengdur frá Kleifum í átt að Hörgaeyrargarði.

Uppbyggingu stórskipakants, svokallaðs Brimneskants frá Skansfjöru yfir að Gjábakkafjöru, þar sem hægt verður að taka inn stærri flutningaskip, ekjuflutningaskip, auk farþegaskipa og góð aðstaða mun verða fyrir gáma.

Svæði í nálægð fyrirhugaðra hafnarreita eru hverfisvernduð og/eða á náttúruminjaskrá. Uppbygging stórskipakants við Gjábakkafjöru gerir ráð fyrir röskun Eldfellshrauns sem er verndað skv. 61. gr. náttúruverndarlaga. Við útfærslu skipulagsáætlana verður hugað að því að takmarka rask náttúru og samspil við útivistar og áningarsvæði.

SKIPULAGSLÝSING

Með fyrirhuguðum breytingum á Vestmannaeyjahöfn verður hægt að taka inn stærri skip, sem er nauðsynlegt til að þjónusta sjávarútveginn og aðra atvinnustarfsemi í Eyjum og viðhalda um leið samkeppnisstöðu hafnarinnar og samfélagsins.

Skipulagsgögnin eru til sýnis í afgreiðslu Ráðhúss Vestmannaeyja, á skipulagsgátt Skipulagsstofnunar og á skipulagsgátt sveitarfélagsins á tímabilinu 5. - 26. febrúar 2024.

Ábendingum og athugasemdum við tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 26. febrúar 2024 í afgreiðslu Ráðhúss, á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is eða í gegnum skipulagsgátt Skipulagsstofnunar.


Breyting á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035; Skilgreining á landnotkunarreit athafnasvæðis AT-2 breytist og verður iðnaðarsvæði

Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti á fundi sýnum þann 25. janúar 2024 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir breytingar á aðalskipulagi og gerð deiliskipulags sem gerir ráð fyrir að landnotkunarreit AT-2 verði breytt í iðnaðarsvæði.

Svæðið AT-2 liggur á Eldfellshrauni en yfirborð landsins er þó raskað þar sem það var áður nýtt til hitaveitu frá hrauninu. Brýn þörf er á iðnaðarlóðum í Vestmannaeyjum þar sem engin lóð á iðnaðarsvæði er laus. Samhliða gerð deiliskipulags verður gerð breyting á aðalskipulagi sem felst í að

skilgreina reitinn sem iðnaðarsvæði.

Gert er ráð fyrir að lækka svæðið um allt að 6 m m.a. til þess að draga úr sýnileika þess frá nálægum útivistar og ferðamannasvæðum. Við gerð skipulagsáætlana verður sérstaklega hugað að varðveislu sérstæðra jarðmyndana og að takmarka sýnileika frá ferðamannasvæðum.

Efnisvinnsla bæjarins hefur verið staðsett í Viðlagafjöru og með uppbyggingu fiskeldis verður nauðsynlegt að finna henni nýjan stað. Er fyrirhugað iðnaðarsvæði á Eldfellshrauni talið besti kostur fyrir staðsetningu hennar og einnig er fyrirhugað að með tímanum muni steypustöðvar sem reknar eru í bænum einnig flytjast á iðnaðarsvæðið. Efni sem til fellur vegna landmótunar verður m.a. nýtt í uppbyggingu í Viðlagafjöru eða manir á nýja iðnaðarsvæðinu.

SKIPULAGSLÝSING

Við þróun svæðisins verður lögð áhersla á hringrásarhagkerfi og nýsköpun er varðar afleidda starfsemi. Helstu þættir umhverfismats fyrir skipulagsbreytingarnar eru áhrif varðandi ásýnd og náttúruvernd, fráveitu og losun, hljóð- og ljósmengun til nálægra svæða og samfélagsáhrif.

Skipulagsgögnin eru til sýnis í afgreiðslu Ráðhúss Vestmannaeyja, á skipulagsgátt Skipulagsstofnunar og á skipulagsgátt sveitarfélagsins á tímabilinu 5. - 26. febrúar 2024.

Ábendingum og athugasemdum við tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 26. febrúar 2024 í afgreiðslu Ráðhúss, á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is eða í gegnum skipulagsgátt Skipulagsstofnunar. 


Skipulagsáætlanir vegna Vestmannaeyjalínu 4 (VM4 og 5 (VM5)
Athafnasvæði við Ofanleitisveg (AT-4) - Skipulagslýsing

Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti 30. nóvember 2023 að kynna skipulagslýsingu samhliða kynningu á vinnslustigi, fyrir fyrirhugaðar breytingar á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035 vegna lagningu nýrra sæstrengja, Vestmannaeyjalínu 4 (VM4) og 5 (VM5) .

Í valkostagreining Landsnets hefur fjöldi leiða fyrir landtöku rafstrengjanna og að spennustöð HS-Veitna verið metnar. Áætlað er að besti kostur fyrir landtöku rafstrengjanna verði austast í Gjábakkafjöru og að á landi verði þeir leiddir upp gil til suður og þaðan niður Skansveg.

Mikilvægi áreiðanlegrar raforkuafhendingar er ótvírætt og brýnt hagsmunamál fyrir samfélag Vestmannaeyja. Framkvæmdin gerir ráð fyrir röskun á yfirborði Eldfellshrauns sem nýtur sérstakrar verndar eldhrauna skv. 61. gr. náttúruverndarlaga. Útbreiðsla lúpínu hefur þegar breytt ásýnd hraunsins og dregið úr verndargildi þess. Vandað verður til hönnunar og verklags til að draga úr raski hraunmyndana og gerð göngustíga á röskuðu svæði verður skoðuð.

VALKOSTAGREINING

SKIPULAGSLÝSING OG KYNNING ÁVINNSLUSTIGI

Skipulagsgögnin eru til sýnis í afgreiðslu Ráðhúss Vestmannaeyja, á vefsíðu sveitarfélagsins og á skipulagsgátt Skipulagsstofnunar. Gögnin eru auglýst frá 7. desember 2023 til . janúar 2024.

Ábendingum og athugasemdum við tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 4. janúar 2024 í afgreiðslu Ráðhúss eða á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is.


Athafnasvæði við Ofanleitisveg (AT-4) - Skipulagslýsing

Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti 30. Nóvember 2023 að kynna skipulagslýsingu fyrir fyrirhugaðar breytingar á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035 og gerð deiliskipulags á landnotkunarreit athafnasvæðis (AT-4).

Helstu breytingar sem fyrirhugaðar eru, er að gert er ráð fyrir breyttum skipulagsmörkum AT-4 þar sem lóð við Ofanleitisveg 26 sem nú tilheyrir Frístundabyggð (F-1) og syðsti partur Landbúnaðarsvæði L-4 færast yfir á landnotkunarreit AT-4. Gert er ráð fyrir nýjum byggingarreitum á lóðum sem munu færast yfir á AT-4.

Skipulagslýsingu má finna í skjalinu hér að neðan.

SKIPULAGSLÝSING

Skipulagsgögnin eru til sýnis í afgreiðslu í Ráðhúsi Vestmannaeyja og má finna á skipulagsgátt á vefsíðu sveitarfélagsins.

Ábendingum og athugasemdum við tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 29. desember 2023 í afgreiðslu Ráðhúss eða á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is

  • Skipulagssvaedid-2
  • Skipulagssvaedid
  • Asyndarmynd-AT-4
  • Asyndarmynd-AT-4-fra-vegiÍbúðabyggð við malarvöll og Löngulág – Skipulagslýsing

Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti 24. október 2023 að auglýsa skipulags- og matslýsingu fyrir breytingu á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035 og nýtt deiliskipulag fyrir íbúðabyggð við malarvöll og Löngulág.

Malarv

Skipulagslýsingin gerir grein fyrir helstu markmiðum og áherslum við skipulag svæðisins. Fyrirhugaðar breytingar á ákvæðum aðalskipulags fyrir landnotkunarreit íbúðabyggðar (ÍB-5) fela í sér að hámarks fjöldi íbúða er aukinn frá 40 í allt að 100 íbúðir og hámarkshæð er breytt frá að vera 2 hæðir í 3 hæðir með afmörkuðum reitum sem geta verið allt að 4 hæðir. Lögð er áhersla á að varðveita grænt útivistarsvæði í Löngulág.

SKIPULAGSLÝSING

Gert er ráð fyrir leikskóla á landnotkunarreit Samfélagsþjónustu (S-2) og munu skipulagsmörk milli landnotkunarreita ÍB-5 og S-2 því líklega taka breytingum. Mikilvæg veitumannvirki eru á svæðinu og tekið er tillit til framtíðarþróun þeirra.

Gerð er grein fyrir helstu umfjöllunarþáttum deiliskipulags og áherslum umhverfismats.

Malarv1

Skipulagsgögnin eru til sýnis í Ráðhúsi Vestmannaeyja að Kirkjuvegi 50, frá og með 27. október 2023 til 20. nóvember 2023.

Umsagnir og ábendingar skulu berast skriflega til og með 20. nóvember 2023 á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is eða í Ráðhúsinu að Kirkjuvegi 50.

____________________________________________________________________________

Tillaga að breyttu Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035 og Deiliskipulag Eldfells vegna minnisvarða í tilefni 50 ára gosloka afmælis Heimaeyjargoss.

Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti þann 23. febrúar 2023 að auglýsa tillögu að breyttu Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035 og tillögu að deiliskipulagi fyrir Eldfell vegna uppsetningar minnisvarða í tilefni þess að 50 ár eru liðin frá lokum Heimaeyjargossins. Gögnin eru auglýst skv. skipulagslögum nr. 123/2010.

Með tillögu að fyrirhugaðri aðalskipulagsbreytingu er gert ráð fyrir uppsetningu minnisvarða og gerð grein fyrir staðsetningu hans á Óbyggðu svæði ÓB-3. Einnig er gert ráð fyrir nýjum gönguleiðum og útsýnisstöðum á Hverfisvernduðu svæði HV-9. Deiliskipulagið gerir grein fyrir byggingareit minnisvarðans, aðkomu gangandi og keyrandi vegfaranda og bílastæða. Einnig er gerð grein fyrir nýrri gönguleið á Eldfell sem skapar sjónrænt samspil við minnisvarðann sjálfan. Við uppsetningu nýrrar gönguleiðar verður lokað fyrir aðrar gönguleiðir og slóða. Auk þess er gert ráð fyrir takmörkun umferðar ökutækja á svæðinu.

Meginmarkmið uppsetningarinnar í heild er að skapa sjónarhorn og sýn á stórbrotna náttúruna, þar sem lögð verður áhersla á samspil gönguleiða og náttúrumynda.

Breytingin styður við meginmarkmið Aðalskipulags Vestmannaeyja um að sérkenni Vestmannaeyja, sem eru þeirra aðdráttarafl verði styrkt með því að draga enn frekar fram sérstöðu eyjanna í uppbyggingu aðstöðu, þróun afþreyingar og markaðssetningar auk þess að náttúruvernd verði í hávegum höfð.

Skipulagsgögn liggja í afgreiðslu Ráðhúss Vestmannaeyja, að Kirkjuvegi 50 frá og með 14. mars til 25. apríl 2023 og má einnig finna hér að neðan.

Tillaga að breyttu aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035

Tillaga að deiliskipulagi Eldfells

Deiliskipulagsuppdráttur

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér gögnin. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 25. apríl 2023 í afgreiðslu Ráðhúss Vestmannaeyja eða á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is.


Deiliskipulag Eldfells - Tillaga á vinnslustigi

Umhverfis- og skipulagsráð samþykkti þann 30. janúar að kynna á vinnslustigi, skv. skipulagslögum 123/2010, drög að deiliskipulagi Eldfells og Kirkjubæjarhrauns vegna minnisvarða í tilefni af 50 ára gosafmæli.

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir minnisvarða sem verður settur upp á óbyggðu svæði sunnan við við Eldfellsveg. Einnig er gert nýjum gönguleiðum um Kirkjubæjarhraun og á Eldfell.

Meginmarkmið uppsetningarinnar í heild er að skapa sjónarhorn og sýn á stórbrotna náttúruna, þar sem lögð verður áhersla á samspil gönguleiða og náttúrumynda. Skilgreind eru svæði fyrir aðkomu gangandi og keyrandi gesta, bílastæði og aðkomu að verkinu. Einnig er lögð til breyting á vegslóðum á svæðinu og takmarkanir á umferð ökutækja.

Skipulagsgögnin eru til sýnis í Ráðhúsi Vestmannaeyja að Kirkjuvegi 50, 10-17. febrúar 2023. Íbúar og hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér gögnin. Opið hús verður hjá skipulagsfulltrúa dagna 16-17 febrúar 2023 milli klukkan 10 og 12. Opið hús verður hjá skipulagsfulltrúa dagna 16-17 febrúar 2023 milli klukkan 10:00 og 12:00. Einnig er hægt að bóka viðræðu tíma, dagny@vetmannaeyjar.is.

TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI GREINARGERÐ

TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI UPPDRÁTTUR

Umsagnir og ábendingar berist skriflega til og með 17. febrúar 2023 á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is eða í Ráðhúsinu að Kirkjuvegi 50.


Stytting Hörgareyrargarðs - Skipulagslýsing

Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti 19. janúar 2023 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir breytingu á Aðalskipulagi Vestmannaeyja vegna styttingar Hörgaeyrargarðs.

Skipulagsbreytingin felur í sér að stytta Hörgaeyargarð um allt að 90 m. Ráðgert er að nýta efnið sem taka þarf úr garðinum við viðhald á núverandi hafnarmannvirkjum og aðra uppbyggingu á Heimaey eftir þörfum.

Á þeim tíma þegar garðurinn var gerður var höfnin berskjaldaðari fyrir ágangi sjávar. Nú er svo komið að garðurinn þrengir að siglingu stórra skipa um höfnina og þegar skip liggja við Nausthamarsbryggju hafa myndast aðstæður þar sem tæpt hefur staðið á árekstri.

  • Horgaeyrargardur1
  • Horgareyrargardur2
  • Horgaeyrargardur3

Skipulagsgögnin eru til sýnis hjá Umhverfis- og framkvæmdasviði Skildingavegi 5, frá og með 24. janúar 2023 til 8. febrúar 2023 og má einnig sjá í viðhengi hér að neðan.

STYTTING HÖRGAEYRARGARÐS –SKIPULAGSLÝSING FYRIR BREYTINGU Á AÐALSKIPULAGI VESTMANNAEYJA 2015-2035

Umsagnir og ábendingar berist skriflega til og með 8. febrúar 2023 á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is eða í Ráðhúsinu að Kirkjuvegi 50.


Skipulagstillögur vegna fiskeldis í Viðlagafjöru

Viðlagafjara, tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035, tillaga að deiliskipulagi og umhverfismat áætlana.

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi

Bæjarráð Vestmannaeyja samþykkti þann 27. júlí 2022 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035 í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillagan felur í sér að skilgreina nýtt iðnaðarsvæði í Viðlagafjöru með auðkenni I3, sem fellur að mestu innan núverandi efnistöku- og efnislosunarsvæðis (E1).

Breytingin styður við meginmarkmið aðalskipulags Vestmannaeyja um öflugt atvinnusvæði þar sem sjávarútvegur er meginstoðin og er í samræmi við markmið um svæði fyrir fiskeldi á landi.

TILLAGA AÐ BREYTINGU Á AÐALSKIPULAGI

Tillaga að nýju deiliskipulagi vegna fiskeldis í Viðlagafjöru.

Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti þann 15. september 2022 að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir fiskeldi í Viðlagafjöru í samræmi við 41 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í deiliskipulagstillögunni er gert ráð fyrir tveimur lóðum fyrir fiskeldi og svæði þar sem áfram verður sandvinnsla og efnistökusvæði. Gerð er grein fyrir aðkomuleiðum og helstu mannvirkjum ofanjarðar svo sem fiskeldistönkum, þjónustuhúsum, frágangi lóðar og ásýnd mannvirkja.

TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI VIÐLAGAFJÖRU - GREINAGERÐ

TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI VIÐLAGAFJÖRU - DEILISKIPULAGUPPDRÁTTUR

Umhverfismat Áætlana

Umhverfismat fyrir skipulagsáætlnair, metur áhrif breytts skipulags þ.e. breyttrar starfsemi og landnýtingar á umhverfið. Í Umhverfismatsskýrlsu vegna aðalskipulagsbreytingar og deiliskipulags nýs iðnaðarsvæðis í Viðlagafjöru eru metin áhrif skipulagsbreytinganna á helstu umhverfisþætti.

UMHVERFISMATSSKÝRSLA SKIPULAGSÁTÆLANA

Skipulagsgögn

Skipulagsgögn, þ.á.m. umhverfismatsskýrsla skv. lögum um umhverfismat áætlana og framkvæmda nr. 111/2021, sem er sameiginleg fyrir báðar tillögurnar, liggja frammi í afgreiðslu Umhverfis- og framkvæmdasviðs að Skildingavegi 5, frá og með 21. september til og með 1. nóvember 2022.

Aðilar sem telja sig eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að kynna sér gögnin. Athugasemdum við tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 1. nóvember 2022 í afgreiðslu Umhverfis- og framkvæmdasviðs Skildingavegi 5 eða á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is.

  • Skipulagsgogn
  • Skipulag-vidlagaf
  • Skipulag-vidlagafjoru

Kynningartími umhverfismatsskýrslu er til 4. október 2022

Icelandic Land Farmed Salmon hafa lagt fram umhverfismatsskýrslu um eldisstöð laxfiska á landi í Vestmannaeyjum.

Allir geta kynnt sér umhverfismatsskýrsluna og veitt umsögn um framkvæmdina og umhverfismat hennar.

Umhverfismatsskýrslan og viðaukaheftið er aðgengileg hér og á skrifstofu Vestmannaeyjabæjar og hjá Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b í Reykjavík.

Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 4. október 2022 til Skipulagsstofnunar eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is

Vakin er athygli á að niðurstöður umhverfismatsins verða kynntar af hálfu framkvæmdaraðila í Vestmannaeyjum á sameiginlegum kynningarfundi og fyrirhugaðar skipulagsbreytingar. Kynningarfundurinn verður auglýstur síðar.