Skipulagsmál í kynningarferli

Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja samþykkti þann 20. apríl 2022 að hefja samráðsferli vegna fyrirhugaðrar breytingar á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035 og deiliskipulags vegna fiskeldis í Viðlagafjöru.

Í Viðlagafjöru hefur um nokkur skeið verið efnistökusvæði þar sem unnin er sandur úr fjörunni og rauðmöl- og gjall numið. Með fyrirhugaðri aðalskipulagsbreytingu verður svæðið skilgreint sem iðnaðarsvæði og fyrirhugað að þar komi fiskeldi. Svæðið er einnig stækkað til suðvesturs þar sem nú er pittur fyrir jarðefni.

Deiliskipulags tillagan gerir ráð fyrir tveim lóðum. Fyrirtækið Icelandic Land Farmed Salmon (ILFS) hefur fengið vilyrði frá bæjarstjórn um nýtingu á lóðunum til fiskeldis. Á annarri lóðinni hefur fyrirtækið þegar hafið hönnunarvinnu og er fyrirkomulag og kvaðir þeirrar lóðar því skilgreindar í deiliskipulagi. Í deiliskipulagi er einnig gert ráð fyrir svæði til norðurs þar sem áfram verður hægt að vinna sand úr fjörunni.

Umhverfisskýrsla hefur verið unnin til að meta áhrif þessara breytinga á helstu umhverfisþætti. Umhverfisskýrslan metur þrjá valkosti, 1) Fiskeldi í Viðlagafjöru, 2) 0-kost, og 3) Fiskeldi á athafnarsvæði vestan við Viðlagafjöru AT-2 (sem var tilgreint sem valkostur í Aðalskipulagi).

Fiskeldi í Vestmannaeyjum er talið geta skotið stoð undir þjónustu og vinnslu útgerðar á svæðinu. Breyting styður við meginmarkmið Aðalskipulags Vestmannaeyja um öflugt atvinnusvæði þar sem sjávarútvegurinn er meginstoðin og að aðstaða þessara greina verði eins og best getur orðið. Breytingin er einnig í samræmi við markmið Aðalskipulagsins um svæði fyrir fiskeldi á landi, en núverndi staðsetning þykir fýsilegri kostur en þeir sem tilgreindir voru.

Fiskeldi2  Fiskeldi3

 

Meðfylgjandi er tillaga aðalskipulagsbreytingar og deiliskipulags á vinnslustigi, auk umhverfisskýrslu.

Gögnin eru nú kynnt sem tillaga á vinnslustigi til samráðs um frekari úrvinnslu. Kynningarfundur verður haldinn í Eldheimum þann 30. Maí 2022 klukkan 17:15. Þar mun ILFS kynna fyrirhugaða framkvæmd og atvinnustarfsemi og Vestmannaeyjabær kynna breytingu á Aðalskipulagi, deiliskipulag og umhverfisskýrslu.

Skipulagsgögn eru einnig til kynningar í afgreiðslu Umhverfis- og framkvæmdasviði að Skildingavegi 5.

Ábendingum og athugasemdum við tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 1. júní 2022 í afgreiðslu Umhverfis- og framkvæmdasviðs Skildingavegi 5, eða á netfangið umhverfissvid@vestmannaeyjar.is


Breytt deiliskipulag – Miðbæjarskipulag, 2 áfangi, Standvegur 51 (Tölvun)

Bæjarstjórn Vestmannaeyjabæjar samþykkti þann 7. apríl 2022 að auglýsa tillögu að breytingu á Deiliskipulagi Miðbæjar, 2 áfangi, auglýst skv. 1 mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í meginatriðum í stækkun byggingarreits, auknu byggingarmagni og viðbættri 4. hæð á Strandvegi 51. Heildar byggingarmagn var 514,6 m2 og verður 1490,0 m2. Grunnflötur byggingarinnar er einnig stækkaður er nú 334,6 m2 og í 467,0 m2.

Þakform er með breyttum hætti, var mænisþak en verður nú einhalla þak. Hámarkshæð hússins helst óbreytt 14,5 m en hámarks vegghæð hækkar frá 9 m í 14,5 m.

Krafa um atvinnustarfsemi á jarðhæð helst óbreytt en á hluta hæðarinnar er gert ráð fyrir bílastæðahúsi fyrir 4 bíla. Lóðamörkum milli Strandveg 51 og Standaveg 55 er breytt og gert er ráð fyrir 2 bílastæðum fyrir Standveg 51 með innkeyrslu frá Miðstræti. Hámarksfjöldi íbúða verður 8 íbúðir.

Samkvæmt deiliskipulagi skal ytra byrði hönnunar hússins skal vera samkvæmt innsendum teikningum. Tillögu teikningar má sjá á vefmyndbandi

https://youtu.be/imXIJAGfb6g">https://youtu.be/imXIJAGfb6g">https://youtu.be/imXIJAGfb6g

Skipulagsgögn liggja frammi hjá Umhverfis- og framkvæmdasviði að Skildingavegi 5 á tímabilinu 28. apríl til 9. júní 2022.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér gögnin. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 9. júní 2022 í afgreiðslu Umhverfis- og framkvæmdasviðs Skildingavegi 5, eða á netfangið umhverfissvid@vestmannaeyjar.is