Bæjarstjórn Vestmannaeyja fundur nr. 1400

21.02.2008

Bæjarstjórnarfundur

Fundur var haldinn í bæjarstjórn Vestmannaeyja fimmtudaginn 21. febrúar 2008

kl. 18.00 í sal Listaskólans við Vesturveg.

Forseti bæjarstjórnar, Gunnlaugur Grettisson stýrði fundi.

Neðangreindir bæjarfulltrúar sátu fundinn auk Rutar Haraldsdóttur, sem ritaði fundargerð.

Leitað var afbrigða til að taka inn fyrsta mál á dagskrá, ályktun um mótvægisaðgerðir sem gagnast sjávarútveginum og var það samþykkt með sjö samhljóða atkvæðum.

Dagskrá:

1. Mál. Ályktun um mótvægisaðgerðir sem gagnast sjávarútvegsfyrirtækjum og sjávarbyggðum.

Bæjarstjórn Vestmannaeyja lýsir yfir þungum áhyggjum vegna stöðu mála í sjávarútvegi í Vestmannaeyjum. Sú ákvörðun sjávarútvegsráðherra að stöðva loðnuveiðar á hádegi í dag mun þýða 3,8 milljarða tap fyrir sjávarútveginn í Vestmannaeyjum og bætist ofan á 3,6 milljarða tap vegna niðurskurðar á þorskkvóta.

Vestmannaeyjabær hefur þegar lagt fram ítarlegar tillögur um mótvægisaðgerðir sem stutt geta samfélagið í Eyjum almennt. Bæjarstjórn hvetur ríkisstjórn til að ganga lengra í þá átt sem þá var mörkuð.

Eftir stendur að ef fram fer sem horfir blasir við að sjávarútvegsfyrirtæki verða fyrir slíkum skaða af völdum ákvörðunar um að stöðva loðnuveiðar að aðgerða er þörf gagnvart rekstrarumhverfi þeirra ef ekki á illa að fara. Í ljósi alvarleika málins leggur Vestmannaeyjabær því þunga áherslu á að ríkisvaldið grípi til eftirfarandi aðgerða tafarlaust:

1. Sjávarútvegur verði styrktur með því að aflétta íþyngjandi álögum.

Bæjarstjórn Vestmannaeyja hvetur eindregið til þess að íþyngjandi álögum á sjávarútvegsfyrirtæki á landsbyggðinni verði aflétt. Horft verði til þess fordæmis, sem sett hefur verið með samningum við álfyrirtæki bæði hvað varðar skattalegt umhverfi og afslátt af raforku. Enn fremur þarf tafarlaust að afnema veiðigjald, lækka tryggingagjald, lækka raforkuverð til fiskvinnslu, lækka opinber eftirlitsgjöld og síðast en ekki síst að lækka flutningskostnað á landsbyggðinni. Sjávarútvegur er undirstaða flestra byggðarlaga á landsbyggðinni. Hingað til hefur vægi krafna um ríkisþátttöku í atvinnustarfsemi á landsbyggðinni verið svo mikið að henni hefur verið svarað með atvinnustarfsemi sem að mati margra ógnar stöðugleika efnahagslífsins, vaxtarmöguleikum sprotafyrirtækja, alþjóðlegri ímynd Íslands og síðast en ekki síst sjálfri náttúrunni. Vestmannaeyjabær er fylgjandi ábyrgri nýtingu allra auðlinda en telur að forgangsverkefni eigi að vera að skoða hvort hægt sé að slaka á opinberum álögum í þeirri atvinnugrein, sem allir eru sammála um að eigi ákaflega vel heima í íslensku dreifbýli, fiskveiðum og vinnslu.

2. Látið verði með öllu af handaflsaðgerðum í sjávarútvegi.

Bæjarstjórn Vestmannaeyja hvetur eindregið til þess að með öllu verði látið af þeirri löngu úreltu leið að flytja atvinnutækifæri með handafli á milli byggðarlaga á landsbyggðinni. Á hverju ári eru verðmæti upp á milljarða flutt á milli byggðarlaga, frá atvinnusvæðum og fyrirtækjum þar sem arðbært er að gera út. Byggðarlögin sem verst hafa farið út úr þróun seinustu ára þurfa mikla og markvissa aðstoð. Ástæða er til að hafa sérstakar áhyggjur af stöðu mála á Vestfjörðum og styður Vestmannaeyjabær ábendingar Vestfirðinga í flestu. Hinsvegar er algerlega ljóst að þá aðstoð þarf að sækja annað en til Vestmannaeyja. Það kann ekki góðri lukku að stýra að flytja verðmæti með handafli á milli tveggja svæða sem bæði eiga í svipuðum erfiðleikum.

3. Opinber umræða um sjávarútveg verði af meiri ábyrgð en hingað til.

Þingmenn sýni alvarlegri stöðu sjávarútvegsfyrirtækja og sjávarútvegssamfélaga tilhlýðanlega virðingu og leggi ekki upp með umræðu sem skaðar sjávarútveginn og samfélög sem byggja afkomu sína á honum. Sjávarútvegur, eins og önnur svið viðskiptalífsins, þarf að geta treyst því að rekstrarumhverfið sé stöðugt en ekki háð duttlungum stjórnmálamanna. Vestmannaeyjabær er öflugasta sjávarbyggð á landsbyggðinni. Það er einörð skoðun bæjarstjórnar Vestmannaeyja að friður þurfi að vera um fiskveiðistjórnunarkerfi það sem unnið er eftir þótt eðlilegt sé að það sé ávallt til endurskoðunar.

4. Fræðasvið sjávarútvegs verði styrkt og hafrannsóknir efldar.

Bæjarstjórn Vestmannaeyja hvetur eindregið til þess að hafrannsóknir og auðlindafræði verði efld stórlega í sjávarbyggðunum. Staðreyndin er sú að Íslendingar hafa ekki lagt nægilega mikið upp úr uppbyggingu á rannsókna- og fræðasviði sjávarútvegs. Vilji Íslendingar halda forystu sinni sem sjávarútvegsþjóð þarf að leggja stóraukna áherslu á hafrannsóknir og það fræðasvið sem tengist sjávarútvegi. Engir staðir eru betur til þess fallnir til að sinna slíkri uppbyggingu en þau byggðarlög sem lifa á veiðum og vinnslu. Nálægðin við atvinnugreinina skiptir sköpum enda það alkunna að fiskifræði sjómanna er vanmetin.

5. Hafnaraðstaða byggð upp

Vestmannaeyjabær hvetur til þess að rekstrarumhverfi sjávarútvegs verði bætt með aukinni áherslu á uppbyggingu hafnaraðstöðu. Hafnirnar eru lífæð sjávarbyggðanna. Uppbygging þeirra er beinn stuðningur við undirstöðu atvinnugreina. Gera þarf öflugum sjávarútvegsbyggðum kleift að þjónusta fiskveiðiflotann af sóma og auka þar með arðsemi sjávarútvegs.

6. Hvalveiðar verði hafnar af auknum þunga.

Rannsóknastofnanir telja að hvalastofninn éti 1 til 2 milljónir tonna af loðnu á ári og því segir það sig sjálft að veiða þarf hval í samræmi við ástand loðnustofnsins ef ekki á illa að fara. Íslendingar eru frjáls og fullvalda þjóð og eiga að haga nýtingu nytjastofna í samræmi við eigið gildismat en ekki hræðsluáróður annarra þjóða.

Vestmannaeyjabær telur að í engu megi hvika frá ofangreindum punktum ef sjávarútvegurinn á að þola þær þrengingar sem nú blasa við. Alþingi og ríkisstjórn þarf því tafarlaust að sýna festu í störfum sínum. Lýðskrum og vingulsháttur verður að víkja fyrir aðgerðum sem styrkja sjávarútveginn.

Elliði Vignisson (sign.)

Kristín Jóhannsdóttir (sign.)

Gunnlaugur Grettisson (sign.)

Guðlaugur Friðþórsson (sign.)

Páley Borgþórsdóttir (sign.)

Páll Scheving Ingvarsson (sign.)

Páll Marvin Jónsson (sign.)

2. mál. Fundargerðir ráða, nefnda og stjórna:

Bæjarráð

 1. Fundargerð bæjarráðs nr. 2837 frá 29. janúar 2008.

Liðir 1-3 og 5-6 lágu fyrir til staðfestingar og voru þeir samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

Liðir 4,7,8,9 og 10 lágu fyrir til kynningar.

 1. Fundargerð bæjarráðs nr. 2838 frá 12. febrúar 2008.

Liður 2 lá fyrir til umræðu og staðfestingar og var hann samþykktur með sjö samhljóða atkvæðum.

Liðir 1,3 og 4 lágu fyrir til staðfestingar voru þeir samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

Liðir 5-7 lágu fyrir til kynningar.

Aðrar nefndir og ráð

 1. Fundargerð Náttúrustofu Suðurlands frá 21. janúar sl.

Liðir 1 og 3 lágu fyrir til staðfestingar voru þeir samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

Liðir 2 og 4 lágu fyrir til kynningar.

 1. Fundargerð fjölskylduráðs nr. 15 frá 22. janúar sl.

Liðir 2-8 lágu fyrir til staðfestingar voru þeir samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

Liður 1 lá fyrir til kynningar.

 1. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs nr. 75 frá 24. janúar sl.

Liðir 1-11 lágu fyrir til staðfestingar voru þeir samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

 1. Fundargerð menningar- og tómstundaráðs nr. 50 frá 28. janúar sl.

Liðir 1-8 lágu fyrir til staðfestingar voru þeir samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

 1. Fundargerð fjölskylduráðs nr. 16 frá 29. janúar sl.

Liður 1 lá fyrir til umræðu og staðfestingar og var hann samþykktur með sjö samhljóða atkvæðum.

 1. Fundargerð framkvæmda- og hafnarráðs nr. 38 frá 4. febrúar sl.

Liður 5 lá fyrir til umræðu og staðfestingar og var hann samþykktur með sjö samhljóða atkvæðum.

Liðir 1-4 og 6 lágu fyrir til staðfestingar voru þeir samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

 1. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs nr. 76 frá 7. febrúar sl.

Liðir 1-6 lágu fyrir til staðfestingar voru þeir samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

Liður 7 lá fyrir kynningar.

 1. Fundargerð fjölskylduráðs nr. 17 frá 13. febrúar sl.

Liðir 2-8 lágu fyrir til staðfestingar voru þeir samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

Liður 1 lá fyrir til kynningar.

 1. Fundargerð framkvæmda- og hafnarráðs nr. 39 frá 20. febrúar sl.

Liðir 1-5 lágu fyrir til staðfestingar voru þeir samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

3. mál. Ályktun um fyrirhugaðar gjaldskrárbreytingar Eimskips vegna aðgengi að þjóðvegi Vestmannaeyinga.

Bæjarstjórn leggst alfarið gegn boðaðri 8,04% hækkun á gjaldskrá Herjólfs og harmar það skilningsleysi, sem því miður virðist ríkja hvað varðar þjóðveg Eyjamanna, Herjólf. Í kjölfar ákvörðunar ríkisstjórnar um 30% niðurskurð á þorskkvóta voru uppi fögur fyrirheit um bættar samgöngur. Bæjarstjórn harmar því að á sama tíma skulu auknar álögur lagðar á Eyjamenn og gesti þeirra.

Bæjarstjórn Vestmannaeyja skorar því á samgönguráðherra og þingmenn Suðurlands að koma í veg fyrir þessar auknu álögur á heimili og fyrirtæki í Vestmannaeyjum.

Elliði Vignisson (sign.)

Kristín Jóhannsdóttir (sign.)

Gunnlaugur Grettisson (sign.)

Guðlaugur Friðþórsson (sign.)

Páley Borgþórsdóttir (sign.)

Páll Scheving Ingvarsson (sign.)

Páll Marvin Jónsson (sign.)

Var ályktunin samþykkt með sjö samhljóða atkvæðum.

4. mál. Ályktun um sjúkraflug til Vestmannaeyja.

Bæjarstjórn fjallaði um útboð á sjúkraflugi til Vestmannaeyja. Fyrir liggur að stefnt er að því að ekki verði boðið upp á sólarhringsvakt á sjúkraflugvél, sem staðsett verður í Vestmannaeyjum. Atvinnulíf og ferðaþjónusta Vestmannaeyja er sérstæð svo ekki sé talað um landfræðilega aðstöðu. Eyjamenn þekkja því að slys og annað sem kallar á bráðaflutning sjúkravélar gerir ekki boð á undan sér og þörf fyrir þjónustu vélarinnar getur af sjálfsögðu myndast allan sólarhringinn. Bæjarstjórn leggst því alfarið gegn því að öryggi fólks sé notað sem skiptimynt í samningum um sjúkraflug og hvetur til að samið verði um þjónustu sjúkravélar allan sólarhringinn.

Elliði Vignisson (sign.)

Kristín Jóhannsdóttir (sign.)

Gunnlaugur Grettisson (sign.)

Guðlaugur Friðþórsson (sign.)

Páley Borgþórsdóttir (sign.)

Páll Scheving Ingvarsson (sign.)

Páll Marvin Jónsson (sign.)

Var ályktunin samþykkt með sjö samhljóða atkvæðum.

Fundi slitið kl. 19.08

Elliði Vignisson (sign.)

Kristín Jóhannsdóttir (sign.)

Gunnlaugur Grettisson (sign.)

Guðlaugur Friðþórsson (sign.)

Páley Borgþórsdóttir (sign.)

Páll Scheving Ingvarsson (sign.)

Páll Marvin Jónsson (sign.)