26. september 2023

Wdrożenie nowego systemu sortowania odpadów

Jesienią 2023 r. w Vestmannaeyjar zostanie wdrożony nowy system sortowania, w którym z każdego gospodarstwa domowego będą odbierane cztery kategorie odpadów.

Wdrożenie nowego systemu klasyfikacji rozpocznie się jesienią 2023 roku w Vestmannaeyjar, gdzie w każdym gospodarstwie domowym będą odbierane cztery kategorie odpadów. Kategoriom towarzyszą oznaczenia FENÚR, które będą obowiązywać we wszystkich klasyfikacjach na Islandii, dlatego wszystkie kosze na śmieci otrzymają nowe oznaczenia naklejek. Jest to poważny krok naprzód w kwestiach związanych ze środowiskiem i klimatem. Będą one podzielone na następujące kategorie:

  • Resztki jedzenia
  • Papier i karton
  • Plastikowe opakowania
  • Odpady zmieszane

Zmienia się rola kosza na śmieci i trafia do niego wyłącznie papier i tektura. Mieszkańcy otrzymają zatem nowy kosz, oznaczony jako plastikowy. Sortując karton i plastik w oddzielnych pojemnikach, uzyskuje się lepsze sortowanie niż w przypadku jednego pojemnika, w którym kategorie są mieszane razem.