8. júlí 2024

Staða deildarstjóra í Kirkjugerði

Leikskólinn Kirkjugerði óskar eftir að ráða metnaðarfullan og öflugan deildarstjóra í 100% starf frá og með 15. ágúst 2024.

Kirkjugerði er 6 deilda leikskóli sem vinnur eftir hugmyndafræði Hugsmíðahyggjunnar. Í skólanum dvelja að jafnaði 108 börn á aldrinum 1-5 ára. Einkunnarorð skólans eru: Gleði, félagsfærni og jákvæður agi.

Vestmannaeyjabær leggur áherslu á að efla gott starfsumhverfi í leikskólum sveitarfélagsins og liður í því er að færa starfstíma leikskóla nær starfstíma grunnskóla.

 

Menntun og hæfniskröfur:

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari.
 • Sérhæfing á leikskólastigi eða reynsla af deildarstjórn í leikskólastarfi æskileg.
 • Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur, ábyrgur og áhugasamur, vera jákvæður og lipur í samskiptum og hafa sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 • Hafa velferð og þroska barna að leiðarljósi.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Góð íslenskukunnátta.
 • Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð

Helstu verkefni:
Uppeldi og menntun:

 

 • Vinnur að og ber ábyrgð á uppeldi og menntun barnanna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra.
 • Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og að öll börn fái kennslu og umönnun við hæfi.

Stjórnun og skipulagning:

 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati á faglegu starfi deildarinnar.
 • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á miðlun upplýsinga.
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur deildarstjóra.

Foreldrasamvinna:

 • Ber ábyrgð á allri foreldrasamvinnu.

____________________________________________________________________________

Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2024.

ATH. Fáist ekki starfsmaður með leyfisbréf til kennslu, kemur til greina að ráða háskólamenntaðan einstakling með reynslu af starfi með börnum, sbr. lög nr. 95/2019.

Umsókn, ásamt afriti af leyfisbréfi og ferilskrá, skal senda til leikskólastjóra á netfangið eyja@vestmannaeyjar.is

Frekari upplýsingar gefur Eyja Bryngeirsdóttir skólastjóri Kirkjugerðis í síma 488-2280.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Vestmannaeyjabær vill stuðla að jafnrétti kynja og hvetur því alla óháð kyni að sækja um.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.


Jafnlaunavottun Learncove