11. janúar 2021

Ráðgjafi í félagsþjónustu - afleysing

Vestmannaeyjabær auglýsir eftir ráðgjafa til starfa hjá fjölskyldu- og fræðslusviði Vestmannaeyjabæjar. 

Um er að ræða afleysing í 80% stöðu í eitt ár. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Starfið er á sviði félagsþjónustu- og barnaverndar. Næsti yfirmaður er yfirfélagsráðgjafi.

Helstu verkefni ráðgjafa

· vinna við m.a. þjónustu, aðstoð og ráðgjöf í tengslum við félagslega aðstoð og ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, málefni barna og ungmenna, húsnæðismál, vímuvarnir o.fl.

· vinna við barnavernd

· vinnur með fjölskyldum og samstarfsaðilum vegna vinnslu mála

· þverfagleg teymisþáttaka

Menntun og hæfniskröfur

· Menntun á sviði félagsvísinda

· Þekking og reynsla af starfi við barnavernd er æskileg

· Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur

· Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum

· Góð færni í mannlegum samskiptum, samstarfi og teymisvinnu

· Hæfni í þverfaglegu samstarfi

· Gott vald á íslenskri tungu

· Góð alhliða tölvukunnátta

Upplýsingar veitir Jón Pétursson, framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs Vestmannaeyjabæjar (jonp@vestmannaeyjar.is) í síma 488 2000.

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2021

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á netfangið jonp@vestmannaeyjar.is. Með umsókn þarf að fylgja ferilsskrá um fyrri störf og menntun ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Laun eru samkvæmt kjarasamningum við Samband íslenskra sveitarfélaga

Hvatning til allra áhugasama einstaklinga, óháð kyni, til að sækja um starfið skv. lögum um jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 og lögum um kynrænt sjálfræði nr. 80/2019.