14. maí 2024

Óskað er eftir starfsmanni á heimili fyrir fatlað fólk

Hlutverk Þjónustukjarnans er að veita íbúum stuðning og leiðsögn í öllu er varðar persónulega hagi og heimilisrekstur svo sem þrifnað, þvott, matreiðslu, innkaup og annað samkvæmt starfslýsingu. 

Einnig skal þeim veittur stuðningur í tómstundastarfi og fá fylgd s.s. til lækna, í klippingu o.s.frv.

Um er að ræða 75% starfshlutfall sem Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk. Um er að ræða vaktavinnu á þrískiptum vöktum og einnig um helgar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 5. ágúst nk. eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni:

Starfsmaður sér um almenna umönnun skjólstæðinga vegna líkamlegra og félagslegra þarfa eftir því sem við á. Önnur verkefni eru heimilisstörf s.s. þvottar, þrif, matargerð o.fl.

Hæfniskröfur:

 

  • Áhugi á að vinna með fötluðu fólki
  • Reynsla af vinnu með fötluðu fólki er kostur
  • Góð samskiptafærni og þjónustulund
  • Frumkvæði og samviskusemi

 

__________________________________________________________________________

Upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Ósk Þórðardóttir forstöðumaður Kjarnans í síma 488 2550/8669480, ingibjorgosk@vestmannaeyjar.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð. Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Stavey/Drífanda.

Umsækjandi þarf að hafa náð 18. ára aldri.

Umsóknir skulu berast með rafrænum hætti í gegnum heimasíðu Vestmannaeyjabæjar eða með tölvupósti á forstöðumann. Slóðin á umsóknar hnappinn er: https://www.vestmannaeyjar.is/thatttaka/umsoknir/

Hvatning er til allra áhugasama einstaklinga, óháð kyni, til að sækja um starfið skv. lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr 150/2020.

 

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2024