10. júní 2024

Laus staða deildarstjóra stoðþjónustu í Barnaskólanum

Grunnskóli Vestmannaeyja – Barnaskóli

Gleði –öRyggi -Vinátta

Starfshlutfall 100% (50-75% stjórnunarhlutfall)

Í Grunnskóla Vestmannaeyja eru rúmlega 500 nemendur og er skólinn starfræktur á tveimur starfsstöðvum, annars vegar í Barnaskóla v/Skólaveg og hins vegar í Hamarsskóla v/Bessahraun.

Haustið 2024 mun skipurit GRV breytast og skólanum verður skipt upp í tvær sjálfstæðar einingar.

Óskað er eftir deildarstjóra stoðþjónustu í Barnaskóla, sem mun þá starfa undir skólastjóra Barnaskóla.

Í skólastarfinu er lögð áhersla á líðan nemenda, fjölbreytta kennsluhætti, skapandi starf og góðan námsárangur en jafnframt er sérstök áhersla á þróunarverkefnið Kveikjum neistann.

Deildarstjóri stoðþjónustu er stjórnendum og kennurum til aðstoðar í því sem tengist stoðþjónustu skólans ásamt því að viðhalda virkum tengslum við nemendur og foreldra.

Deildarstjóri stoðþjónustu hefur umsjón með og ber ábyrgð á skilgreindum verkefnum í stjórnun og kennslu skólans og vinnur náið með deildarstjórum, skólastjóra og kennurum.

Helstu verkefni:

 • Er faglegur ráðgjafi og yfirmaður sérkennara, þroskaþjálfa og stuðningsfultrúa.
 • Heldur góðum tengslum við skólastigin fyrir ofan og neðan, í samráði við skólastjóra og námsráðgjafa, með það að markmiði að flutningur nemenda milli skólastiga sé hnökralaus.
 • Sinnir kennsluskyldu í stoðþjónustu eftir samkomulagi og stjórnunarhlutfalli.
 • Skipuleggur og hefur umsjón með námsaðstoð; stuðnings- og sérkennslu. Námsver og verkdeild.
 • Annast úrvinnslu og túlkun greiningargagna og beiðna um aukna námsaðstoð og þjónustu við nemendur
 • Vinnur með skólastjóra við að skipuleggja störf þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa.
 • Aðstoðar kennara við gerð einstaklingsmarkmiða í námi og gerð einstaklingsnámskráa.
 • Er tengiliður við umsjónarkennara og foreldra nemenda sem njóta sérstaks námsstuðnings.
 • Annast áætlana- og skýrslugerð vegna sér- og stuðningskennslu.
 • Aðstoðar umsjónar- og sérgreinakennara við að aðlaga nám einstakra nemenda sem njóta stuðnings og sérkennslu.
 • Er tengiliður nemenda í samþættingu og í góðri samvinnu við aðra tengiliði og málstjóra.

Hæfniskröfur:

 • Leyfi til þess að nota starfsheitið grunnskólakennari
 • Viðbótarmenntun í stjórnun og/eða kennslureynsla á grunnskólastigi
 • Viðbótarmenntun í sérkennslu kostur.
 • Samstarfshæfni og góð færni í mannlegum samskiptum er mikilvæg.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
 • Metnaður í starfi og áhugi á þróunarverkefninu Kveikjum neistann.

____________________________________________________________________________

Starfsmaður þarf að geta hafið störf 15. ágúst.

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og leyfisbréf auk kynningarbréfs þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni í starfið.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til 24. júní nk. Umsóknir skulu berast með tölvupósti á: Önnu Rós Hallgrímsdóttur núverandi skólastjóra GRV: annaros@grv.is , eða Einar Gunnarsson tilvonandi skólastjóra Barnaskóla: einargunn@grv.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Anna Rós og/eða Einar.

Hvatning er til allra áhugasamra einstaklinga, óháð kyni, til að sækja um starfið skv. lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 15/2020

Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu.


Jafnlaunavottun Learncove