13. mars 2023

Iðjuþjálfi hjá Vestmannaeyjabæ

Vestmannaeyjabær óskar eftir að ráða iðjuþjálfa í 100% stöðu. Starfið felur í sér verkefni við að aðstoða einstaklinga að endurheimta, auka og/eða viðhalda vitrænni, líkamlegri og félagslegri getu.

Starfið skiptist í vinnu með notendum dagdvalar, stuðningsþjónustunnar og sérfræðiþjónustu skóla.

Helstu verkefni

 • Skipuleggja, ráðleggja og veita einstaklingsbundna þjónustu til notenda dagdvalar og stuðningsþjónustu.
 • Gera einstaklingsáætlanir fyrir þjónustuþega dagdvalar sem byggjast á áhuga og getu einstaklingsins og miðar að því að vinna með styrkleika hans og auka lífsgæði.
 • Útfæra dagskrá í samræmi við áætlunina og markmið og framfylgja henni.
 • Ábyrgð og ráðgjöf á endurhæfingu og þjálfun einstaklinga til að endurheimta, auka og/eða viðhalda vitrænni getu, hreyfifærni, og draga úr verkjum eftir þörfum hvers og eins. Hér er átt við vitsmunalega, líkamlega og félagslega þjálfun.
 • Meta þörf fyrir hjálpartæki hjá notendum dagdvalar og stuðningsþjónustunnar.
 • Vera ráðgefandi fyrir aðra starfsmenn dagdvalar og stuðningsþjónustunnar.
 • Þverfagleg teymisvinna
 • Skipuleggja iðjuþjálfun og þróa einstaklingsbundin úrræði fyrir nemendur leik- og grunnskóla.
 • Samskipti við nemendur sem krefjast flókinnar umönnunar og/eða þjálfunar auk ráðgjafar til skóla og foreldra.

Menntunar og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun til starfsréttinda sem iðjuþjálfi og starfsleyfi
 • Reynsla af starfi með öldruðum og einstaklingum með heilabilun er kostur
 • Reynsla af starfi með börnum er kostur
 • Hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum ásamt frumkvæði, sjálfstæði, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Sveigjanleiki og geta til þess að aðlaga sig að síbreytilegum aðstæðum og kröfum sem gerðar eru til starfsins
 • Almenn tölvukunnátta og færni á samfélagsmiðlun og möguleikum þeirra í starfi með notendum
 • Reynsla og þekking á notkun smáforrita og/eða þekking á annarri tækni til örvunar og hvatningar í daglegu lífi.
 • Áhugi á starfsþróun og nýsköpun og að vera reiðubúinn að leita nýrra leiða í starfi
 • Íslenskukunnátta skilyrði


Nánari upplýsingar um starfið veitir Thelma Rós Tómasdóttir verkefnastjóri öldrunarþjónustu, í síma 488 2048, eða með tölvupósti á thelma@vestmannaeyjar.is

Umsókn ásamt kynningarbréfi og menntunar-og starfsferilsskrá óskast send með tölvupósti á netfangið thelma@vestmannaeyjar.is og merkt „iðjuþjálfi“

Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og iðjuþjálfafélag Íslands.

Starfið er laust frá 1. júní 2023 . Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðningu er lokið.

Hvatning er til allra áhugasama einstaklinga, óháð kyni, til að sækja um starfið skv. lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr 150/2020.

Umsóknarfrestur er til og með 22. mars 2023