5. febrúar 2024

Breyting á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035; Nýir reitir fyrir hafnarsvæði Vestmannaeyjahafnar

Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti á fundi sýnum þann 25. janúar 2024 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir breytingar á aðalskipulagi sem gerir ráð fyrir nýjum landnotkunarreitum fyrir hafnarsvæði. 

Fyrirhugaðar breytingar á höfninni snúa að:

· Betri aðkoma að Vestmannaeyjahöfn með styttingu Hörgaeyrargarðs um allt að 40 m.

· Lenging viðlegukanta hafnarinnar með gerð viðlegukants undir Kleifum, við Löngu. Gert er ráð fyrir að hafnarkanturinn verði lengdur frá Kleifum í átt að Hörgaeyrargarði.

· Uppbyggingu stórskipakants, svokallaðs Brimneskants frá Skansfjöru yfir að Gjábakkafjöru, þar sem hægt verður að taka inn stærri flutningaskip, ekjuflutningaskip, auk farþegaskipa og góð aðstaða mun verða fyrir gáma.

Svæði í nálægð fyrirhugaðra hafnarreita eru hverfisvernduð og/eða á náttúruminjaskrá. Uppbygging stórskipakants við Gjábakkafjöru gerir ráð fyrir röskun Eldfellshrauns sem er verndað skv. 61. gr. náttúruverndarlaga. Við útfærslu skipulagsáætlana verður hugað að því að takmarka rask náttúru og samspil við útivistar og áningarsvæði.

Með fyrirhuguðum breytingum á Vestmannaeyjahöfn verður hægt að taka inn stærri skip, sem er nauðsynlegt til að þjónusta sjávarútveginn og aðra atvinnustarfsemi í Eyjum og viðhalda um leið samkeppnisstöðu hafnarinnar og samfélagsins.

Skipulagsgögnin eru til sýnis í afgreiðslu Ráðhúss Vestmannaeyja, á skipulagsgátt Skipulagsstofnunar og á vefsíðu sveitarfélagsins á tímabilinu 5. - 26. febrúar 2024.

Ábendingum og athugasemdum við tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 26. febrúar 2024 í afgreiðslu Ráðhúss, á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is eða í gegnum skipulaggátt Skipulagsstofnunar.