15. maí 2024

Aðalbókari hjá Vestmannaeyjabæ

Laust er til umsóknar starf aðalbókara hjá Vestmannaeyjabæ. Um er að ræða 100% starf innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. 

Leitað er að einstaklingi með umfangsmikla reynslu sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskipum, vilja til teymisvinnu, skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum.

Í starfinu felst yfirumsjón með öllu bókhaldi sveitarfélagsins og stofnana þess, afstemmingu, uppgjöri og annarri bókhaldsvinnu.

Helstu verkefni

 • Yfirumsjón með bókhaldi Vestmannaeyjabæjar og stofnana hans.
 • Dagleg stýring á bókhaldsvinnu innan stjórnsýslunnar.
 • Afstemmingar, uppgjör og önnur bókhaldsvinna.
 • Ábyrgð á að skipulagi bókhalds og að vinnubrögð séu í samræmi við lög og viðurkenndar reikningsskilareglur.
 • Umsjón og ábyrgð á frágangi bókhalds og aðkoma að gerð ársreikninga bæjarsjóðs og stofnana.
 • Vinnur að reglum og verkferlum sem gilda skuli um bókhald sveitarfélagsins og stofnana þess.
 • Samstarf við rekstraraðila bókhaldskerfa.
 • Fylgist með þróun rafrænna lausna bókhalds og er þátttakandi í stafrænni vegferð sveitarfélagsins.

Menntun og hæfnikröfur

 • Menntun sem nýtist í starfi, s.s. viðskiptafræði, viðurkenndur bókari eða sambærileg menntun Framhaldsmenntun í reikningshaldi og endurskoðun er æskileg.
 • Þekking og reynsla á færslu, skipulagningu og uppgjöri bókhalds er skilyrði.
 • Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.
 • Þekking á lögum og reglum um bókhald og reikningsskil sveitarfélaga ásamt lögum um virðisaukaskatt og reglum um undanþágur fyrir sveitarfélög er kostur.
 • Almenn tölvukunnátta ásamt góðri þekkingu á Office365 er skilyrði.
 • Reynsla af Navision bókhaldskerfi er æskileg.
 • Nákvæm og öguð vinnubrögð eru skilyrði.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
 • Jákvæðir og góðir samstarfshæfileikar og vilji til teymisvinnu.

____________________________________________________________________________

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsókn á netfangið drifagunn@vestmannaeyjar.is. Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá með nöfnum tveggja umsagnaraðila. Einnig skal fylgja greinargerð með rökstuðningi fyrir hæfni í starfið og ástæðu umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2024. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Drífa Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs - drifagunn@vestmannaeyjar.is – 488 2000

Vestmannaeyjabær hvetur öll áhugasöm til að sækja um starfið óháð kyni. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.