15. mars 2023

Staða deildastjóra laus til umsóknar á Kirkjugerði

Laus er til umsóknar staða deildastjóra í leikskólanum Kirkjugerði í Vestmannaeyjum. Um er að ræða 100% stöðu frá 1. maí 2023.

Hæfniskröfur:

 

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari.
 • Sérhæfing á leikskólastigi eða reynsla af leikskólastarfi.
 • Góð skipulagshæfni.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni

Uppeldi og menntun:

 • Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og ársáætlun leikskólans á deildinni.
 • Hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna deildarinnar.
 • Tekur þátt í gerð skólanámskrár, ársáætlunar, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
 • Vinnur að uppeldi og menntun barnanna og hlúir að andlegri og líkamlegri velferð þeirra.

Stjórnun og skipulagning:

 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni.
 • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan skólans.
 • Ber ábyrgð á og stýrir deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma starfsfólks deildarinnar.
 • Tryggir að sérhvert barn á deildinni fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir þörfum.
 • Ber ábyrgð á að meðferðaráætlunum sérfræðinga vegna einstakra barna sé framfylgt.
 • Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna og stjórnun deildarinnar sem yfirmaður felur honum.

Foreldrasamvinna:

 • Ber ábyrgð á að foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um þroska og líðan barnsins og þá starfsemi er fram fer á deildinni.
 • Skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni s.s. aðlögun, dagleg samskipti og foreldraviðtöl
 • Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.
 • Ber ábyrgð á að leitað sé samþykkis foreldra/forráðamanna barns, áður en leitað er aðstoðar annarra sérfræðinga.

Umsóknarfrestur er til 29.03. 2023.

Umsókn, ásamt afriti af leyfisbréfi og ferilskrá, skal senda til skólastjóra á netfangið: eyja@vestmannaeyjar.is

Laun eru greidd skv.kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Félags leikskólakennara.

Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Frekari upplýsingar gefur Eyja Bryngeirsdóttir skólastjóri Kirkjugerðis í síma 488-2280.

Vestmannaeyjabær vill stuðla að jafnrétti kynja og hvetur því alla óháð kyni að sækja um.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.