Þjónusta

 Smelltu hér til að fá upplýsingar um þjónustu í Vestmannaeyjum.

Stjórnsýsla

Smelltu hér til að fá upplýsingar um stjórnsýslu í Vestmannaeyjum.

Ferðamenn

Smelltu hér til að fá upplýsingar um ferðaþjónustu og menningu í Vestmannaeyjum.
Stjórnsýsla Vestmannaeyjabæjar
 
Stjórnsýsla Vestmannaeyjabæjar byggir á sveitarstjórnarlögum, samþykktum sveitarfélagsins, reglugerðum og samþykktum sem sett hafa verið um starfsemina auk sérstakra laga og reglugerða sem sett hafa verið um hina ýmsu málaflokka og starfsemi. Jafnframt gilda ýmis almenn lög um stjórnsýsluna eins og upplýsinga- og stjórnsýslulög, lög um persónuvernd o.s.frv.

Bæjarstjórn er æðsta vald í málefnum sveitarfélagsins og verkefni hennar skýrð í samþykktum um stjórn og fundarsköp sveitarstjórnar. Bæjarstjórn ber að gæta hagsmuna sveitarfélagsins og vera í fyrirsvari fyrir það og vinna að sameiginlegum velferðarmálum íbúa þess.

Bæjarstjórn annast þau verkefni sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og samþykktum, þar með talið að kjósa forseta bæjarstjórar, bæjarráð og aðrar nefndir, ráð og stjórnir. Bæjarstjórn setur samþykkir og gjaldskrár, staðfestir tillögur og fundargerðir, stjórnar fjármálum, ákveður stjórnkerfi sveitarfélagsins, ræður bæjarstjóra og helstu starfsmenn í helstu stjórnunarstöður hjá bænum.
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Þá fer bæjarráð jafnframt með yfirumsjón með stjórnsýslu og starfsmannamálum bæjarins, þar með talið kjaramálum. Bæjarráð hefur umsjón með verkefnum sem tengjast atvinnulífi, frumkvöðlastarfsemi, samgöngumálum og markaðsmálum. Bæjarráð hefur umsjón með undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjarstjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um að ársreikningar bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til afgreiðslu svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. Þá fer ráðið með nýtingu þess húsnæðis sem undir það heyrir auk annarra verkefna sem bæjarstjórn felur ráðinu.
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159