5. janúar 2022

Atvinna í boði

Frístundaverið óskar eftir því að ráða einstakling til að vera með yfirumsjón með lengdri viðveru grunnskólabarna (1. - 4. bekk), Frístund. 

Staðan er til afleysinga vegna fæðingarorlofs, frá 1. febrúar – 10. maí. Starfshlutfall er 90%, með sveigjanlegum vinnutíma (á tímabilinu 09:00 - 16:30).

Markmið starfsins er að bjóða upp á öruggt og fjölbreytt eftirskólaúrræði.

Háskólamenntun í uppeldisfræðum eða sambærilegu námi er æskileg sem og reynsla af stjórnun. Reynsla af starfi með börnum er mikilvæg.

Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur, ábyrgur, áhugasamur, lipur í samskiptum og tilbúinn í samstarf með velferð og þroska nemenda að leiðarljósi.

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð.

Helstu verkefni

  • Annast daglegan rekstur frístundaheimilis ásamt skólastjóra GRV.
  • Annast tilfallandi innkaup.
  • Skipuleggur starf frístundaheimilis og fylgir því eftir.
  • Hefur umsjón með skráningu barna í vistun og stendur skil á innheimtulistum þar að lútandi.
  • Hefur umsjón með húsnæði frístundaheimilis.
  • Er næsti yfirmaður starfsmanna á Frístund.
  • Vinna með börnun.
  • Almenn umönnun barna.

Umsóknarfrestur er til 18. janúar nk. 

Umsóknir skulu berast með rafrænum hætti í gegnum heimasíðu Vestmannaeyjabæjar eða með tölvupósti á annaros@grv.is.

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og leyfisbréf auk kynningarbréfs þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni í starfið.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Stavey.

Hvatning er til allra áhugasamra einstaklinga, óháð kyni, til að sækja um starfið skv. lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 15/2020.

Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu.

Nánari starfslýsingu og upplýsingar má nálgast hjá forstöðumanni Antoni Erni Björnssyni í síma 481 2964 / 868 8769 eða í tölvupósti anton@vestmannaeyjar.is