3. janúar 2022

Atvinna í boði

Grunnskóli Vestmannaeyja óskar eftir að ráða þroskaþjálfa í 80% starf. Starfsstöð er Barnaskóli. Starfið er til afleysinga vegna fæðingarorlofs. Tímabil frá 1. febrúar 2022 - 28. febrúar 2023

Hæfnikröfur:

  • Viðkomandi þarf að hafa þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi, þekking og reynsla af starfi með föluðum börnum er kostur.
  • Frumkvæði og sjálfstæði, skipulög og fagleg vinnubrögð og góð samskiptahæfni er kostur.
  • Þroskaþjálfi hefur það verksvið að sinna nemendum sem eru með þroskafrávik, fötlun eða önnur sértæk vandamál. Hann sér um skipulagningu og undirbúning þjónustu sem þessir nemendur þarfnast.

Helstu verkefni:

  • Starfið felur að mestu í sér umönnun eins nemanda og aðstoð við persónulega þætti innan skólans ef við á.
  • Vinnur í samstarfi við umsjónarkennara og aðra kennara.
  • Finnur námsefni og námsgögn við hæfi í samstarfi við umsjónarkennara eða viðkomandi faggreinakennara.
  • Hefur samstarf við foreldra í samráði við umsjónarkennara.
  • Situr starfsmanna, - kennara, -deildarafundi og aðra þá fundi sem skólastjórn ætlast til að hann taki þátt í.
  • Situr teymisfundi hjá nemenda sem hann hefur umsjón með.
  • Situr skilafundi með sérfræðingum eftir því sem við á.

Umsóknir skulu berast með rafrænum hætti í gegnum heimasíðu Vestmannaeyjabæjar eða með tölvupósti á annaros@grv.is.

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og leyfisbréf auk kynningarbréfs þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni í starfið.

Launakjör eru greidd samkvæmt kjarasamningi Þroskaþjálfafélags Íslands og SÍS.

Hvatning er til allra áhugasamra einstaklinga, óháð kyni, til að sækja um starfið skv. lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 15/2020

Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Rós Hallgrímsdóttir skólastjóri í síma 488 2202, annaros@grv.is.

Umsóknarfrestur er til 17. janúar nk.