19. janúar 2023

Staða leikskólakennara / leiðbeinanda í Kirkjugerði

Laus er til umsóknar staða leikskólakennara/leiðbeinanda við leikskólann Kirkjugerði í Vestmannaeyjum. Um er að ræða 100% stöðu.

Hæfniskröfur:

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari.
 • Sérhæfing á leikskólastigi eða reynsla af leikskólastarfi.
 • Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur, ábyrgur og áhugasamur, vera jákvæður og lipur í samskiptum og hafa sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 • Hafa velferð og þroska barna að leiðarljósi.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð

Helstu verkefni:

Uppeldi og menntun:

 • Vinnur að uppeldi og menntun barnanna.
 • Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.

Stjórnun og skipulagning:

 • Tekur þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
 • Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.

Foreldrasamvinna:

 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.
 • Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Umsóknarfrestur er til og með 31.01. 2023.

ATH. Ef leikskólakennari fæst ekki til starfa munum við ráða í stöðu leiðbeinanda í leikskóla

Umsókn, ásamt afriti af leyfisbréfi og ferilskrá, skal senda til leikskólastjóra á netfangið eyja@vestmannaeyjar.is merkt „Leikskólakennari/leiðbeinandi á Kirkjugerði“.

Frekari upplýsingar gefur Eyja Bryngeirsdóttir skólastjóri Kirkjugerðis í síma 488 2280.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Hvatning er til allra áhugasamra einstaklinga, óháð kyni, til að sækja um starfið skv. lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 15/2020.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.