4. október 2021

Skipulags- og umhverfisfulltrúi Vestmannaeyjabæjar

Laust er til umsóknar starf skipulags- og umhverfisfulltrúa Vestmannaeyjabæjar. Um er að ræða 100% starf innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra fjölbreyttum verkefnum í skipulags- og umhverfismálum sveitarfélagsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

Skipulags –og umhverfisfulltrúi hefur umsjón með skipulags-, umhverfis- og náttúruverndarmálum sveitarfélagsins, þjónustu við íbúa og ráðgjöf fyrir bæjarstjórn, fagráð og nefndir og vinnur skv. samþykktum þeirra. skipulags- og umhverfisfulltrúi hefur eftirlit og ábyrgð með því að lögum og reglugerðum um umhverfis- og skipulagsmál sé framfylgt.

Eftirfarandi heyrir m.a. undir verkefna- og ábyrgðarsvið skipulags- og umhverfisfulltrúa Vestmannaeyjabæjar:

 • Skipulagsgerð og útgáfa framkvæmdaleyfa.
 • Umsjón með umferðar- og samgöngumálum.
 • Umsjón með umhverfis- og hreinlætismálum sveitarfélagsins.
 • Umsjón með náttúruverndarmálum í sveitarfélaginu.
 • Umsjón með opnum svæðum, gróðursetningu og uppgræðslu.
 • Umsjón með merkingu og kortlagningu útivistarsvæða og gönguleiða í sveitarfélaginu.
 • Umsjón verkefna er varða gróðurvernd.
 • Gerð starfs- rekstrar-, og framkvæmdaáætlana fyrir þá málaflokka sem undir hann heyra.

Skipulags- og umhverfisfulltrúi ber ábyrgð á meðferð og varðveislu gagna, úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun, þróun verklags og þjónustugæða. Skipulags- og umhverfisfulltrúi er starfsmaður Umhverfis- og skipulagsráðs.

Skipulags- og umhverfisfulltrúi starfar á umhverfis- og framkvæmdasviði og lýtur stjórn framkvæmdastjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun og viðeigandi réttindi til að annast skipulagsgerð skv. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er skilyrði.
 • Þekking og reynsla af skipulags- og umhverfismálum er æskileg.
 • Reynsla af störfum í opinberri stjórnsýslu er kostur.
 • Reynsla af þátttöku í stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana er æskileg.
 • Færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Góð tölvu og enskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Þór Snorrason, framkvæmdastjóri Umhverfis- og framkvæmdasviðs á netfanginu olisnorra@vestmannaeyjar.is

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Hvatning er til allra áhugasama einstaklinga, óháð kyni, til að sækja um starfið skv. lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr 150/2020.

Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir skulu sendar á netfangið olisnorra@vestmannaeyjar.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin

Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2021.