22. júní 2022

Kirkjugerði - Lausar stöður

Laus er til umsóknar stöður leikskólakennara/leiðbeinanda í leikskólanum Kirkjugerði í Vestmannaeyjum. Um er að ræða fimm 100% stöður og tvær 30-40% stöður þar sem vinnutími er 13:00 – 16:15 eða 14:00 -16:15, eftir samkomulagi við leikskólastjóra. Viðkomandi þarf að geta hafið störf um miðjan ágúst. Um framtíðarstarf er að ræða fyrir leikskólakennara.

Hæfniskröfur: 

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari. 
 • Sérhæfing á leikskólastigi eða reynsla af leikskólastarfi.
 • Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur, ábyrgur og áhugasamur, vera jákvæður og lipur í samskiptum og hafa sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 • Hafa velferð og þroska barna að leiðarljósi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð

Helstu verkefni:

Uppeldi og menntun:

 • Vinnur að uppeldi og menntun barnanna.
 • Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.

Stjórnun og skipulagning:

 • Tekur þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
 • Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.

Foreldrasamvinna:

 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.
 • Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta Björk Guðnadóttir leikskólastjóri Kirkjugerðis í síma

488 2280 eða með tölvupósti á astabjork@vestmannaeyjar.is.

Umsókn, ásamt afriti af leyfisbréfi og ferilskrá, skal senda til aðstoðarleikskólastjóa á netfangið astabjork@vestmannaeyjar.is merkt „Leikskólakennari/ leiðbeinandi á Kirkjugerði“.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Ef leikskólakennari fæst ekki til starfa munum við ráða í stöðu leiðbeinanda á leikskóla.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hvatning er til allra áhugasama einstaklinga, óháð kyni, til að sækja um starfið skv. lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr 150/2020.

Umsóknarfrestur er til 4. júlí 2022