31. maí 2021

Heimaey vinnu og hæfingarstöð auglýsir starf yfirþroskaþjálfa

Auglýst er eftir yfirþroskaþjálfa í málefnum fatlaðs fólks til starfa í Heimaey. Um er að ræða 75% starfshlutfall.


Yfirþroskaþjálfi hefur umsjón með verkefnum og samhæfingu faglegs starfs innan hæfingar, s.s. skipulagningu og verkefnastjórnun í samráði við forstöðumann

Helstu verkefni og ábyrgð

· Starfið felur í sér stjórnun og umsjón verkefna og/eða samræmingu faglegs starfs á þjónustueiningunni.

· Veitir leiðbeinendum leiðsögn og ráðgjöf í starfi

· Veitir leiðsögn með því markmiði að auka færni einstaklinga í þátttöku í daglegu lífi

· Verkefnaval miðar að verkþjálfun, persónulegri umhirðu, heimilishaldi, félagslegum þáttum, hreyfingu og afþreyingu.

· Vinnur í samræmi við stefnumörkun hæfingar og lög um málefni fatlaðs fólks

· Ber ábyrgð á starfsþjálfun og starfsmati í samráði við forstöðumann

· Sinnir öðrum þeim störfum sem honum er falið af forstöðumanni

Hæfniskröfur

· Háskólamenntun – í þroskaþjálfafræðum og starfsleyfi sem þroskaþjálfi

· Umfangsmikil þekking og reynsla af ráðgjöf og þjónustu við fatlað fólk.

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Jákvæðni, ábyrgðarkennd og skipulagshæfileikar

· Hreint sakavottorð

Frekari upplýsingar um starfið

Kostur er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 15.06.2021.

Laun og kjör skv. kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og stéttarfélags viðkomandi.

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið thoranna@vestmannaeyjar.is merkt ,,Þroskaþjálfi, Heimaey vinnu og hæfingarstöð“.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóranna Halldórsdóttir forstöðumaður Heimaeyjar vinnu og hæfingarstöðvar í tölvupósti thoranna@vestmannaeyjar.is eða í síma 4882620

Hvatning er til allra áhugasamra einstaklinga, óháð kyni, til að sækja um starfið skv. lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 15/2020 og lögum um kynrænt sjálfræði nr. 80/2019.