11. janúar 2022

Atvinna í boði

Laus er til umsóknar staða leikskólakennara í leikskólanum Kirkjugerði í Vestmannaeyjum. Um er að ræða 100% stöðu

Hæfniskröfur:

  • Leyfi til að nota starfsheitið kennari.
  • Sérhæfing á leikskólastigi eða reynsla af leikskólastarfi.
  • Góð skipulagshæfni.
  • Hæfni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni:

Uppeldi og menntun:

  • Vinnur að uppeldi og menntun barnanna.
  • Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.

Stjórnun og skipulagning:

  • Tekur þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
  • Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.

Foreldrasamvinna:

  • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.
  • Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2022.

Starfið er laust frá 1 febrúar eða eftir nánara samkomulagi.

Umsókn, ásamt afriti af leyfisbréfi og ferilskrá, skal senda til leikskólastjóra á netfangið bjarney@vestmannaeyjar.is merkt „Leikskólakennari Kirkjugerði“. Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Félags leikskólakennara.

Hvatning til allra áhugasama einstaklinga, óháð kyni, til að sækja um starfið skv. lögum um jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 og lögum um kynrænt sjálfræði nr. 80/2019.

Frekari upplýsingar gefur Bjarney Magnúsdóttir leikskólastjóri Kirkjugerðis í síma 488 2280.

Ef leikskólakennari fæst ekki til starfa koma aðrir umsækjendur til greina.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.