2. júní 2021

Afleysingarstaða leikskólakennara laus til umsóknar

Laus er til umsóknar afleysingarstað leikskólakennara í leikskólanum Kirkjugerði í Vestmannaeyjum. Um er að ræða 85-100% starfshlutfall í dagvinnu. Staðan er frá 1. ágúst 2021 – 31. Júlí 2022.

Hæfniskröfur:

  • Leyfi til að nota starfsheitið kennari.
  • Sérhæfing á leikskólastigi eða reynsla af leikskólastarfi.
  • Góð skipulagshæfni
  • Hæfni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni:

Uppeldi og menntun: Vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.

Stjórnun og skipulagning:

· Tekur þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.

· Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.

Foreldrasamvinna:

· Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.

· Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Umsóknarfresur er til 18. Júní 2021.

Umsókn, ásamt afriti af leyfisbréfi og ferilskrá, skal senda til leikskólastjóra á netfangið bjarney@vestmannaeyjar.is merkt“ Leikskólakennari Kirkjugerði

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Félags stjórnenda leikskóla.

Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Frekari upplýsingar gefur Bjarney Magnúsdóttir leikskólastjóri Kirkjugerðis í síma 488-2280.

Vestmannaeyjabær vill stuðla að jafnrétti kynja og hvetur því alla óháð kyni að sækja um.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.