Skólaskrifstofa:

Starfar í umboði fræðslunefndar. Helstu verkefni skólaskrifstofunnar byggja á:
Grunnskólalögum nr. 91/2008
Leikskólalögum nr 90/2008
Skóla- og æskulýðsstefnu  Vestmannaeyjabæjar og fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar á hverjum tíma.
Verkefni Skólaskrifstofu taka  til leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla, frístundavers, daggæslu í heimahúsum og málefna gæsluvallar á vegum Vestmannaeyjabæjar.
 
Starfsfólk:
Jón Pétursson framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs. jonp@vestmannaeyjar.is
Drifa Gunnarsdóttir fræðslufulltrúi. drifagunn@vestmannaeyjar.is
Erna Jóhannesdóttir sérkennslufulltrúi grunnskóla. erna@vestmannaeyjar.is
Guðný Benónýsdóttir sérkennslufulltúi leikskóla. serdeild@vestmannaeyjar.is
Ragnheiður Sæmundsdóttir sálfræðingur
Jafnframt hefur sérfræðiþjónustan aðgang að að ráðgjöf frá ráðgjafarþroskaþjálfa, félagsráðgjöfum og ráðgjöfum félagsþjónustu og aðkeyptri þjónustu talmeinafræðings.
 
 
Hlutverk og verkefni skólaskrifstofu:
Annast stjórnsýslu, rekstur og þjónustu vegna uppeldis- og menntamála bæjarfélagsins
Sinnir mati og eftirliti með gæðum skólastarfs sbr lög nr. 91/2008,  og fylgir matinu eftir þannig að það leiði til umbóta í skólastarfi
Hefur umsjón með rekstri, áætlanagerð og sérfræðiþjónustu fyrir leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla Vestmannaeyja.
Sér um rekstur, eftirlit og mat á starfsemi frístundavers, sumarúrræða, gæsluvallar og eftirlit með daggæsluúrræðum. 
Annast sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla Vestmannaeyja og  aðstoðar  skólana við þróunarstarf, að skipuleggja fræðslufundi, kennaranámskeið o.fl.

Grunnskóli og leikskólar í Vestmannaeyjum eiga  kost á sérfræðiþjónustu í samræmi við ákvæði grunnskólalaga
nr. 91/2008 og reglugerð um sérfræðiþjónustu nr. 584/2010  sérfræðiþjónustu í samræmi við lög um leikskóla nr. 90/2008og lögð er áhersla á að sálfræðileg og kennslufræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi.
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159