Aksturþjónusta fatlaðs fólks

 

Vestmannaeyjabær býður upp á akstursþjónustu fyrir fatlað fólk með lögheimili í Vestmannaeyjum á virkum dögum á tímabilinu 7:30 til 17:30 og hefur til þjónustunnar sérútbúinn bíl. Markmið þjónustunnar er að aðgera þeim sem eru andlega og líkamlega fatlaðir og þurfa nauðsynlega vegna fötlunar sinnar á akstursþjónustu að halda  kleift að geta stundað vinnu og nám eða sótt þjónustu á sérhæfðar þjónustustofnanir.

 

Þjónusta utan hefðbundins tíma akstursþjónustannar (viðbótarþjónusta)

·        Vestmannaeyjabær býður sömu aðilum upp á niðurgreiðslu á kostnaði vegna leigubifreiðar. Niðurgreiðslan er bundin við 900 kr ferðin og takmarkast við 10 ferðir á mánuði. Niðurgreiðslan miðast við ferðir á þeim tíma sem ekki er veitt akstursþjónusta á vegum sveitarfélagsins.

·        Fyrir fólk í hjólastól eða sem vegna fötlunar geta ekki nýtt sér leigubílaþjónustu heldur eru í þörf á sérútbúnum bíl getur pantað slíka þjónustu með minnst 2ja daga fyrirvara. Ef sameiginlegt mat notenda og þjónustuaðila er á þörfinni er bílstjóri fenginn til verksins og útkall greitt. Ferðafjöldinn miðast við 10 ferðir að hámarki á mánuði og gjald notenda er 300 kr. ferðin.

·        Í vissum tilfellum er hægt að fá lánaðan sérútbúinn ferðaþjónustubíl til fatlaðs fólks í hjólastól eða sem vegna fötlunar eru í þörf á sérútbúnum bíl. Leggja verður fram pöntun tímanlega. Bílstjóri verður að hafa viðeigandi ökuréttindi til að aka umrædda bifreið og ber ábyrgð á henni skv. umferðarlögum. Gjald fyrir láni á bifreiðinni er 800 kr og miðast við lán í 4 klst.

 

Þjónustusamningur við Blindrafélagið

Vestmannaeyjabær er með samning við Blindrafélagið um að það taki að sér að veita ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu til einstaklinga með lögheimili í Vestmannaeyjum sem eru blindir og geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sinnar. Umsækjendur sækja um ferðaþjónustuna til skrifstofu fjölskyldu- og fræðslusviðs Vestmannaeyjabæjar, Rauðagerði v/Boðaslóð 8 -10 (gengið inn norðan megin) s. 488 2000. Starfsmenn sviðsins fara yfir umsókn og ákveður fjölda ferða í samræmi við mat á þörf. Hámark ferða er allt að 20 ferðir á ári.

 

Umsókn um ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk er hægt að fylla út rafrænt á ibuagatt.vestmannaeyjar.is eða á þar til gerðu eyðublaði sem fæst á skrifstofu fjölskyldu- og fræðslusviðs, Rauðagerði v/Boðaslóð 8 – 10.

 

Umsóknin berst til fjölskyldu- og fræðslusviðs Vestmannaeyjabæjar. Umsókn er tekin fyrir hjá starfsmönnum sviðsins og fær umsækjandi svarbréf með niðurstöðu innan fjögurra vikna.

 

Nánari upplýsingar er veittar á skrifstofu fjölskyldu- og fræðslusviðs í 488 2000.

 

Til að hægt sé að fá viðbótarþjónustu þarf að liggja fyrir samþykki fyrir aksturþjónustu.

 

Pöntun á viðbótarþjónustu fer í gegnum skrifstofu fjölskyldu- og fræðslusviðs í síma 488 2000.

 

Til að fá endurgreiðslu á leigubifreiðakostnaði þarf að skila inn kvittum fyrir ferðum og er hægt að skila þeim inn á skrifstofu fjölskyldu- og fræðslusviðs Vestmannaeyjabæjar, Rauðagerði v/Boðaslóð 8 – 10 (gengið inn norðan megin). Gefa verður upp reiknisnúmer sem lagt er inn á. Ekki er greitt fyrir hærri upphæð en sem nemur útlögðum kostnaði og niðurgreiðslur heimila.

 
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159