26.03.2019

Framkvæmda- og hafnarráð - 231

 
 Framkvæmda- og hafnarráð Vestmannaeyja - 231. fundur
Framkvæmda- og hafnarráðs Vestmannaeyja
haldinn í fundarherbergi Umhverfis- og framkvæmdasviðs,
26. mars 2019 og hófst hann kl. 16:30
 
 
Fundinn sátu:
Guðmundur Ásgeirsson formaður, Guðlaugur Friðþórsson varaformaður, Kristín Hartmannsdóttir aðalmaður, Jarl Sigurgeirsson aðalmaður, Kristinn Bjarki Valgeirsson 1. varamaður og Ólafur Þór Snorrason framkvstj.sviðs.
 
 
Fundargerð ritaði: Ólafur Þór Snorrason, framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs
 
 
 
Dagskrá:
 
1. Skipakomur til Vestmannaeyjahafnar 2018 - 201903113
Framkvæmdastjóri fór yfir skipakomur til Vestmannaeyjahafnar árið 2018. Fram kom að skipakomur voru 1.850 árið 2018 að meðtöldum ferjum en 408 fyrir utan ferjur. Farþegafjöldi með skemmtiferðaskipum var 12.730 og hefur fjölgað úr 8.472 farþegum árið 2014.
 
2. Þakleki á sundlaugargangi í Íþróttamiðstöð - 201903126
Framkvæmdastjóri greindi frá skemmdum á þaki búningsklefa og nærliggjandi rýma í Íþróttamiðstöð. Búið er að rífa úr loftum og í ljós hefur komið að fara þarf í verulegar aðgerðir til að laga skemmdirnar. Verið er að vinna verk- og kostnaðaráætlun á verkið en ekki var gert ráð fyrir þessu í viðhaldi Íþróttahúss á þessu ári.
 
Niðurstaða
Ráðið telur nauðsynlegt að fara í lagfæringar á þakinu og felur framkvæmdastjóra að leggja fram kostnaðaráætlun á næsta fundi ráðsins.
 
3. Ársreikningur Hafnasambands Íslands - 201903130
Fyrir liggja drög að ársreikningi Hafnasambands Íslands fyrir árið 2018.
 
Niðurstaða
Ráðið samþykkir fyrirliggjandi drög.
 
 
 
4. Lóð fyrir slökkvistöð - 201808035
Á fundi Framkvæmda- og hafnarráðs þann 5. september 2018 var ákveðið að skipa starfshóp til að skoða betur staðsetningar fyrir framtíðarhúsnæði Slökkvilið Vestmannaeyja. Á fundinum voru þeir Guðmundur Ásgeirsson, Guðlaugur Friðþórsson og Sigursveinn Þórðarson skipaðir í hópinn ásamt Ólafi Snorrasyni framkvæmdastjóra og Friðrik Páli Arnfinnssyni slökkviliðsstjóra. Auk þeirra hefur Sigurður Smári Benónýsson unnið með hópnum.
Alta ráðgjöf var fengin til þessa að vinna kostamat fyrir nýja staðsetningu. Kostamatið var unnið út frá skipulagsþáttum og hagrænum atriðum annars vegar, og hins vegar út frá skilgreindum umhverfisþáttum í samræmi við aðferðarfræði umhverfismats áætlana. Skýrslan nýttist hópnum vel í vinnunni. PZ teiknistofa vann kostnaðargreiningu á breytingum og viðbyggingum.
Ákveðið var að skoða eftirfarandi þætti:
1. Staðsetning
2. Stofnkostnaður
3. Útfærsla húsnæðis og breytingar á því
4. Kostir
5. Gallar
Hópurinn komst að þeirri niðurstöðu að tveir kostir væru vænlegastir, annars vegar viðbygging í norður við austurenda áhaldahúss og nýbygging í Löngulág.
Vðbygging við áhaldahús
1. Staðsetning miðsvæðis í bænum. Aðkoma fyrir slökkviliðsmenn í útkalli nokkuð góð. Útkeyrsla á Heiðarveg þokkaleg, en þó betri en á núverandi slökkvistöð.
2. Áætlun upp á 210 milljónir. Ófyrirséð 15%.
3. Byggt nýtt ca. 600 fm. hús norðan við austurenda áhaldahúss og það tengt við áhaldahús. Húsgerð svipar mjög til eldra húss þ.e. stálgrind eða límtré með klæðningu. Aðstaða fyrir slökkvilið yrði í nýbyggingu og skrifstofur og starfsmannaaðstaða o.s.frv. samnýtist með Þjónustumiðstöð.
4. Kostir eru þeir að tvær stofnanir verða undir einu þaki, samnýting á aðstöðu þar af leiðandi, rekstrarleg hagkvæmni. Liggur fyrir að laga þarf starfsmannaaðstöðu í áhaldahúsi fyrir núverandi starfsemi fyrir a.m.k 25-30 milljónir. Deiliskipulag er í vinnslu, getur klárast á 2-3 mán. Því væri hægt að hefja framkvæmdir flótlega. Tækja- og bílasalur slökkviliðs fer í nýtt húsnæði. Staðsetning á nánast sama stað og núverandi stöð.
5. Gallinn er sennilega helstur sá að þetta er ekki besti kosturinn staðsetningarlega, þröngt að komast austur í bæ. Fækkar bílastæðum en hægt að vinna það upp á lóð núverandi slökkvistöðvar og framan við inngang í áhaldahús.
Nýbygging í Löngulág
1. Staðsetning er miðsvæðis með gott aðgengi að og frá slökkvistöð. Útkeyrsla á Kirkjuveg til allra átta er mjög greið.
2. Áætlun upp á 250 milljónir. Ófyrirséð 15%.
3. Byggt nýtt 7-800 fm. hús með öllu því sem slökkvilið þarf að hafa.
4. Kostir eru þeir að byggt er nýtt hús á besta stað í bænum fyrir slökkvistöð og sjúkrabíla með tilliti til öryggissjónarmiða.
5. Gallar eru að skipulag er ekki til fyrir þetta svæði og gætu skipulagsmál tekið á annað ár. Það gæti haft í för með sér að slökkviliðið yrði ekki komið í viðunandi húsnæði fyrr en eftir 3-4 ár. Jarðvinna frekar dýr ásamt því að færa þarf stofnlagnir hitaveitu. Fara þyrfti í endurbætur á mannaaðstöðu í áhaldahúsi, þáttur sem dettur út í lið A sem er kostnaður upp á a.m.k 25-30 milljónir. Staðsetning er umdeild og gætu risið upp háværar og langvinnar deilur af því tilefni sem gætu dregið verkið enn frekar.
 
 
Niðurstaða
Ráðið þakkar fyrir minnisblaðið og leggur til að byggð verði slökkvistöð norðan við áhaldahús með sameiginlegri aðstöðu með Þjónustumiðstöð skv. tillögum vinnuhóps. Ráðið óskar eftir því við Umhverfis- og skipulagsráð að gert verði ráð fyrir viðbyggingu við áhaldahús við vinnu á deiliskipulagi svæðisins.
 
5. Mat á umhverfisáhrifum sorpbrennslu - 201801075
Tillaga að matsáætlun vegna mats á umhverfisáhrifum Móttöku- brennslu- og orkunýtingarstöðvar hefur verið móttekin af Skipulagsstofnun sem gerir ekki athugasemdir við tillöguna. Skipulagsstofnun sendir tillöguna núna til umsagnaraðila sem hafa frest til 5.apríl til að skila umsögn, og mun Skipulagsstofnun veita lokaumsókn að því ferli loknu.
 
 
 
 
 
 
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:16
 
 
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159