20.01.2016

Fjölskyldu- og tómstundaráð - 173

 

 

Fjölskyldu- og tómstundaráð - 173. fundur

 

haldinn í fundarsal Ráðhúss,

20. janúar 2016 og hófst hann kl. 16:00

 

 

Fundinn sátu:

Páll Marvin Jónsson formaður, Sigurhanna Friðþórsdóttir aðalmaður, Geir Jón Þórisson aðalmaður, Birna Þórsdóttir aðalmaður, Auður Ósk Vilhjálmsdóttir aðalmaður, Jón Pétursson framkvstj.sviðs, Guðrún Jónsdóttir starfsmaður sviðs, Margrét Rós Ingólfsdóttir starfsmaður sviðs, Sólrún Erla Gunnarsdóttir starfsmaður sviðs og Edda Sigfúsdóttir starfsmaður sviðs.

 

Fundargerð ritaði:  Margrét Rós Ingólfsdóttir,

 

 

 

Dagskrá:

 

1.

201501042 - Sískráning barnaverndarmála 2015

 

Sískráning barnaverndartilkynninga í desember.

 

Í desember bárust 19 tilkynningar vegna 10 barna. Þar af voru 5 tilkynningar vegna vanrækslu, 4 tilkynningar vegna ofbeldis gegn barni og 10 vegna áhættuhegðunar barns. Mál allra 10 barnanna voru til frekari meðferðar hjá starfsmönnum.
Á árinu 2015 bárust samtals 146 tilkynningar sem er nokkur fjölgun frá 2014 en þá hafði tilkynningum reyndar fækkað frá því árin á undan. Árið 2015 voru 66 mál í vinnslu hjá starfsmönnum barnaverndarnefndar sem er sami fjöldi og árið 2013 en ívið fleiri en árið 2014.

 

   

2.

200704148 - Fundargerð trúnaðarmála fyrir fjölskyldu- og tómstundaráð.

 

Undir þennan lið falla trúnaðarmál sem lögð eru fyrir ráðið og eru færð í sérstaka trúnaðarmálabók.

 

Fundargerð trúnaðarmála er færð í sérstaka trúnaðarmálabók.

 

   

3.

200811057 - Rekstur Hraunbúða

 

Minnisblað frá bæjarstjóra um rekstrarlega stöðu Hraunbúða lagt fram.

 

Fyrir ráðinu lá minnisblað frá bæjarstjóra um rekstur hjúkrunarheimilisins að Hraunbúðum. Í því er athygli ráðsins vakin á því að stofnunin glímir við alvarlegan rekstrarvanda sem skýrist eingöngu af því að framlög ríkisins duga ekki fyrir lögbundinni þjónustu. Þá er einnig minnt á að rekstur hjúkrunarheimilis er ekki lögbundið hlutverk sveitarfélagsins heldur ber ríkið alla ábyrgð á þeirri mikilvægu þjónustu skv. lögum um málefni eldri borgara. Ríkið hefur enn ekki kynnt fyrir Vestmannaeyjabæ nýjan þjónustusamning sem gera átti árið 2015. Því er ekki í gildi neinn samningur um þennan rekstur í Vestmannaeyjum heldur sinnir Vestmannaeyjabær honum á forsendum hefðar.

Bent er á að í árslok 2015 er skuld Hraunbúða við aðalsjóð Vestmannaeyjabæjar orðin um 372 milljónir og að til þess að geta veitt þá nauðsynlegu heilbrigðisþjónustu sem ríkið er ábyrgt fyrir þarf Vestmannaeyjabær að greiða um 35 milljónir á ári með rekstrinum. Þar er því í raun um að ræða niðurgreiðslu sveitarfélagsins á lögbundinni þjónustu ríkisins.

Ráðið þakkar minnisblaðið og tekur innhaldi þess afar alvarlega.

Áður hefur komið fram einbeittur vilji ráðsins til að ráðast í miklar aðgerðir í málefnum eldri borgara á komandi misserum. Umtalsverðar byggingaframkvæmdir á undanförnum árum hafa fjölgað mjög búsetuúrræðum fyrir aldraða og ber þar hæst svokallaðar 60+ íbúðir að Kleifarhrauni. Félagsstarf eldri borgara hefur einnig fengið mikinn og góðan byr í seglin með nýrri og glæsilegri félagsaðstöðu í Kviku. Á döfinni eru miklar framkvæmdir í öldrunarmálum þar sem meðal annars eru lögð drög að fjölgun þjónustuíbúða, bættri aðstöðu til dagdvalar, byggingu nýrrar álmu fyrir fólk með heilabilun við Hraunbúðir, fjölgun rýma á dvalarheimili og fl. Rétt er að ítreka að þessi alvarlegi halli á þjónustu ríkisins mun ekki hafa áhrif á þann vilja né fyrirhugaðar aðgerðir sveitarfélagsins hvað málaflokkinn varðar.

Hins vegar telur ráðið að sveitarfélagið geti með engu móti haldið áfram rekstri Hraunbúða með núverandi hætti þegar fyrir liggur að rekstrarframlög ríkisins fara hvergi nærri því að duga. Að öllu óbreyttu mun hallarekstur á þjónustu ríkisins halda áfram að kalla á framlög frá sveitarfélaginu og hindra þar með aðra þjónustu. Ráðið minnir enn fremur á að nýlega lét Vestmannaeyjabær vinna vandaða rekstrarlega úttekt á heilbrigðisþjónustu í Vestmannaeyjum þar sem sýnt var fram á þá gríðarlegu hagræðingu sem fylgir því að sameina alla þá þjónustu undir einn hatt. Hagræðingin af þeirri aðgerð var umfram rekstrarhalla Hraunbúða og færi einnig langt með að greiða til að mynda fyrir aukna fæðingarþjónustu. Þeirri úttekt mætti ríkið með þögninni.

Ráðið telur mikilvægt að Heilbrigðisráðherra verði upplýstur um þessa alvarlegu stöðu og að ráðuneytið geri grein fyrir því hvernig ríkið hyggst axla ábyrgð á rekstrinum. Að óbreyttu mun sveitarfélagið neyðast til að segja sig frá rekstrinum svo fljótt sem verða má.

 

   

4.

201601041 - Útboð á ræstingu á Hraunbúðum

 

Tilboð í ræstingu á Hraunbúðum kynnt.

 

Alls bárust þrjú tilboð frá tveimur aðilum í ræstingu á Hraunbúðum. Alþrif sendi inn eitt tilboð upp á 1.494.916 kr. á mánuði án VSK. ISS sendi inn tvö tilboð. Fyrra tilboðið hljóðar upp á 1.335.222 kr. á mánuði án VSK en síðara upp á 1.122.832 kr. Kostnaðaráætlun ársins 2016 er 1.134.667 kr. á mánuði. Verið er að fara yfir tilboðin og ákvörðun tekin á næstu dögum hvaða tilboði verði tekið.

 

   

5.

201601039 - Útboð á hársnyrtingu og fótsnyrtingu á Hraunbúðum

 

Tilboð í hár- og fótsnyrtingu á Hraunbúðum kynnt ráðinu

 

Eitt tilboð barst í hársnyrtingu á Hraunbúðum en það var frá Silvíu Björk Birkisdóttur hársnyrti. Eitt tilboð barst í fótsnyrtingu en það var frá Anítu Sif Vignisdóttur löggiltum fótaaðgerðarfræðingi og meistara í snyrtifræði. Bæði tilboðin uppfylla forsendur útboðs og verður gengið til samninga við viðkomandi aðila.

 

   

 

 

 

 

                                                                                           

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:40

Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159