20.12.2012

Bæjarstjórn - 1470

 
 Bæjarstjórn Vestmannaeyja - 1470. fundur

 

haldinn í fundarsal Ráðhúss,

20. desember 2012 og hófst hann kl. 12.00

 

 

Fundinn sátu:

Gunnlaugur Grettisson, Elliði Vignisson, Páley Borgþórsdóttir, Páll Marvin Jónsson, Páll Scheving Ingvarsson, Jórunn Einarsdóttir og Sigurlaug Björk Böðvarsdóttir.

 

Fundargerð ritaði:  Rut Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri stjórnsýslu-og fjármálasviðs

 

Gunnlaugur Grettisson vék af fundi við umræðu og afgreiðslu fyrsta máls á dagskrá, umræðu um samgöngumál. Við stjórn fundarins tók Elliði Vignisson.

 

Dagskrá:

 

1.

201212068 - Umræða um samgöngumál

 

Bæjarstjórn Vestmannaeyja lýsir yfir miklum vonbrigðum með að enn skuli ekki vera hægt að tryggja eðlilegar samöngur við Vestmannaeyjar allt árið. Landeyjahöfn er þjóðvegurinn til Vestmannaeyja og siglingar í Þorlákshöfn jafnast í besta falli á við hjáleið um lengri og erfiðari veg.
Það er vissulega huggun harmi gegn að siglingar gangi nú betur ár eftir ár. Verði ekki siglt meira í Landeyjahöfn það sem eftir lifir ársins hafa samt verið farnar 1009 ferðir í Landeyjahöfn sem er umtalsverð aukning frá árinu áður þegar farnar voru 773 ferðir. Eftir sem áður er og verður það krafa Vestmannaeyjabæjar að tryggt verði að samgöngur um Landeyjahöfn verði í boði allt árið. Fyrr er framkvæmdum við höfnina ekki lokið.
Bæjarstjórn bindur miklar vonir við að tilkoma nýrrar ferju árið 2015 komi til með að breyta miklu. Aðkoma heimamanna að þeim undirbúningi hefur verið tryggð og innan undirbúningshóps starfa bæði reyndur skipstjóri Herjólfs og hafsögumaður Vestmannaeyjahafnar. Það breytir því ekki að mörg rök hnýga að því að gera þurfi breytingar á og við Landeyjahöfn og því ítrekar Vestmannaeyjabær þá kröfu sína að tíminn til 2015 verði nýttur til að ljúka bæði rannsóknum og framkvæmdum við Landeyjahöfn með það fyrri augum að auka öryggi í siglingum þangað.
Að lokum ítrekar bæjarstjórn þá kröfu sína að til ársins 2015 verði fengið heppilegra skip en Herjóflur til siglinga í Landeyjahöfn amk. yfir vetrartímann. Í því samhengi er minnt á að bæði Sæferðir og Eimskip buðu slíkar lausnir í aðdraganda seinasta útboðs á siglingum milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar.

afgreiðslan var samþykkt með sex atkvæðum. Gunnlaugur Grettisson vék af fundi við umræðu og afgreiðslu málsins.

 

   

2.

201212058 - Álagning tekjustofna og gjaldskrá ársins 2013.

 

Fyrir liggur svohljóðandi tillaga vegna álagningar gjalda árið 2013.

Álagning fasteignaskatts, holræsagjalda, sorpeyðingar- og sorphreinsunargjalda árið 2013:


a) Fasteignaskattur af húsnæði verði eftirfarandi hlutfall af fasteignamati þeirra samkvæmt II. kafla laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, með síðari breytingum, og reglugerð um fasteignaskatt nr. 1160/2005.
1. Íbúðir og íbúðarhús, útihús og mannvirki á bújörðum, sem tengd eru landbúnaði og sumarbústaðir: 0,42 %.
2. Allar aðrar fasteignir: 1,55 %.
b) Holræsagjald af fasteignamati húsa og lóða skv. reglugerð.
1. Íbúðir og íbúðahús, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði og sumarbústaðir: 0,20%.
2. Allar aðrar fasteignir: 0,30%.
3. Heimild til undanþágu er í samræmi við h) lið hér á eftir.
c) Bæjarstjórn samþykkir að lagt verði sorpeyðingargjald á hverja íbúð, kr. 19.454 - og að sorphirðu- og tunnuleigugjald verði kr. 13.597.- á hverja íbúð.
1. Heimild til undanþágu er í samræmi við g) lið hér á eftir.
d) Sorpbrennslu? og sorpeyðingargjöld fyrirtækja samkvæmt samþykktri gjaldskrá um meðhöndlun úrgangs sem tekur gildi þann 1. janúar 2013.
e) Gjalddagar fasteignagjalda skulu vera tíu þ.e. 15. feb., 15. mars, 15. apríl, 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. sept., 15. okt., 15. nóv.
1. Dráttarvextir reiknast af gjaldföllnum fasteignagjöldum 30 dögum eftir gjalddaga.
f) Bæjarstjórn samþykkir að veittur verði 5% staðgreiðsluafsláttur af fasteignasköttum, holræsagjöldum og sorpgjöldum skv. b), c), og d) liðum hér að ofan, séu þau að fullu greidd eigi síðar en 8. febrúar 2013.
g) Bæjarstjórn samþykkir að fella niður fasteignagjöld ellilífeyrisþega,og öryrkja skv. neðangreindum reglum:Reglur um afslátt af fasteignaskatti hjá tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum hjá Vestmannaeyjabæ.

1. gr.
Elli og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Vestmannaeyjum og eru þinglýstir eigendur viðkomandi húsnæðis er veittur afsláttur af fasteignaskatti, holræsagjöldum og sorpgjöldum samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Vestmannaeyja ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Afslátturinn er tekjutengdur.

2. gr.
Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur:
a) Sem eru 67 ára á árinu eða eldri
b) Hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar álagningarárið.
c) Afslátturinn nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í.


3. gr.
Þegar um hjón eða sambúðaraðila er að ræða nægir að annað hjóna eða sambúðaraðila fullnægi því skilyrði að vera elli- og eða örorkulífeyrisþegi.
Falli annar aðilinn, frá, þá á sá eftirlifandi rétt á því að njóta afsláttar hjóna, eða sambúðaraðila, út árið sem fráfallið átti sér stað á, óski hann þess.

4. gr.
Afsláttur er hlutfallslegur af heildartekjum þ.e. tekjum sem mynda álagningarstofn tekjuskatts-útsvars og fjarmagnstekjuskatts, eins og þesssar tekjur voru á næsta ári á undan álagningarári. Miðað er við sameiginlegar tekjur hjóna og samskattaðs sambýlisfólks. Viðmiðunarfjárhæðirnar skulu framreiknaðar árlega með tilliti til breytinga á launavísitölu frá upphafi til loka þess tekjuárs sem miðaða er við hverju sinni.

5. gr.
Framkvæmd útreiknings afsláttar fer þannig fram að gögn eru sótt til RSK um það hverjir eigi rétt á afslætti og hverjar tekjur þeirra voru á næsta ári á undan álagningarárinu. Þegar nýtt skattframtal liggur fyrir á álagningarári er heimilt að endurreikna afslátt þeirra er þess óska og leiðrétta í samræmi við nýjar forsendur.

6. Gr.
Tekjumörk eru sem hér segir:
1. Fyrir einstakling:
a. Brúttótekjur 2011 allt að 3.038 þús. kr. 100% niðurf.
b. Brúttótekjur 2011 allt að 3.595 þús. kr. 70% niðurf.
c. Brúttótekjur 2011 allt að 4.082 þús. kr. 30% niðurf.

2. Fyrir hjón, sem bæði eru ellilífeyrisþegar:
a. Brúttótekjur 2011 allt að 3.655 þús. kr. 100% niðurf.
b. Brúttótekjur 2011 allt að 4.416 þús. kr. 70% niðurf.
c. Brúttótekjur 2011 allt að 5.007 þús. kr. 30% niðurf.

Við mat á niðurfellingu fasteignaskatts af eigin íbúð 75% öryrkja, sem þeir búa í, skal hafa hliðsjón af fyrrgreindum reglum.

3. Sorphirðu-/sorpeyðingargjald, holræsagjald og lóðarleiga verði fellt niður eða lækkað í samræmi við ofangreindar reglur hvað varðar eigin íbúð ellilífeyrisþega og 75% öryrkja, sem þeir svo sannarlega búa í.

 

Álagning gjalda fyrir árið 2013 var samþykkt með sjö samhljóða atkvæðum.

 

   

3.

201010070 - Fundargerðir Náttúrustofu Suðurlands frá 6. desember s.l.

 

Fundargerðin liggur fyrir til staðfestingar.

 

fundargerðin var samþykkt með sjö samhljóða atkvæðum.

 

   

4.

201212001F - Fræðslu- og menningarráð nr.253 frá 11. desember s.l.

 

Liðir 1-11 liggja fyrir til staðfestingar.

 

Liðir 1-11 voru samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

 

   

5.

201212004F - Fjölskyldu- og tómstundaráð nr. 121 frá 12. desember s.l.

 

Liðir 1-6 liggja fyrir til staðfestingar.

 

Liðir 1-6 voru samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

 

   

6.

201212002F - Bæjarráð Vestmannaeyja nr.2944 frá 13. desember s.l.

 

Liðir 1-12,14 og 15 liggja fyrir til staðfestingar.
Liður 13 liggur fyrir til kynningar.

 

Liðir 1 var samþykktur með sjö samhljóða atkvæðum.
Liður 2 var samþykktur með sjö samhljóða atkvæðum.
liður 3 var samþykktur með sjö samhljóða atkvæðum.
Liður 4 var samþykktur með sjö samhljóða atkvæðum.
Liður 5 var samþykktur með sex atkvæðum Jórunn Einarsdóttir sat hjá.
Liðir 6-12,14 og 15 voru samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

 

   

7.

201212003F - Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja nr. 175 frá 14. desember s.l.

 

Liðir 1 liggur fyrir til umræðu og staðfestingar.
Liðir 2 -8 liggja fyrir til staðfestingar.

 

Liður 1 var samþykktur með sjö samhljóða atkvæðum.
Liðir 2-8 voru samþykktir með sjö samhljóða atkvæðum.

 

   

 

 

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 12.22

Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159