12.04.2011

Fræðslu- og menningarráð - 231

 
Fræðslu- og menningarráð - 231. fundur
 
haldinn í fundarsal Ráðhúss,
þriðjudaginn 12. apríl 2011 og hófst hann kl. 16.00
 
 
Fundinn sátu:
Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Páll Scheving Ingvarsson, Elsa Valgeirsdóttir, Díanna Þyri Einarsdóttir, Trausti Hjaltason, Jón Pétursson, Erna Jóhannesdóttir, Fanney Ásgeirsdóttir, Alda Gunnarsdóttir og Helga Tryggvadóttir.
 
Fundargerð ritaði:  Erna Jóhannesdóttir, fræðslufulltrúi
 
Betsy Ágústsdóttir sat fundinn sem áheyrnarfulltrúi foreldra leikskólabarna og Marta Jónsdóttir fulltrúi starfsmanna leikskóla. Áheyrnarfulltrúar leikskóla yfirgáfu fundinn eftir annað mál.
 
Dagskrá:
 
1.
201103070 - Umboðsmaður barna.
Bréf frá umboðsmanni barna lagt fram til kynningar.
Bréfið var lagt fram til kynningar og líkt og áður hefur komið fram hjá ráðinu þá telur það nauðsynlegt að hlúa sérstaklega vel að öryggi og velferð barna og mun þjónusta við þau ávallt vera eitt af helstu forgangsverkefnum sveitarfélagsins. Aftur á móti, eins og í öllum öðrum rekstri, ber að skoða hvernig ná megi bestri mögulegri nýtingu á fjármagni til að tryggja þá þjónustu sem við viljum bjóða uppá.
 
2.
201101426 - Hagræðing í rekstri fræðslukerfis Vestmannaeyja.
Á 228. fundi fræðslu- og menningarráðs var starfshópi falið að fara í frekari rýnisvinnu út frá minnisblaði sem lagt var fram á umræddum fundi. Í minnisblaðinu voru hugmyndir um mögulegar leiðir til hagræðingar í rekstri fræðslukerfis Vestmannaeyjabæjar. Fyrir liggur að kostnaður fræðslukerfisins hefur aukist mikið á síðustu árum og því mikilvægt að leita leiða til hagræðingar m.a. til að tryggja áframhaldandi rekstur og þjónustu. Starfshópnum var falið að finna leiðir til að hagræða í rekstri um 12 - 16 milljónir. Fyrir liggja  niðurstöður og tillögur frá starfshópnum.
 
Fræðslu- og menningarráð þakkar starfshópnum fyrir starf sitt og samþykkir þær tillögur sem hann leggur fyrir ráðið. Eftirfarandi tillögur munu því koma til framkvæmda:
1.     Staða leikskólafulltrúa verður lögð niður.
Vestmannaeyjabær hefur reynt að fylgja þeirri stefnu að fækka fremur í millistjórn en að draga úr þjónustu eða hækka álögur of mikið. Starfshópurinn hefur fylgst með aðgerðum annarra sveitarfélaga  sem hafa farið sömu leið í hagræðingu fræðslumála og telur að Vestmannaeyjabær geti fylgt sömu stefnu. Hópurinn telur að sérfræðiþekking á leikskólamálum sé tryggð í öflugum leikskólastjórum, sérkennslustjóra innan leikskólans og hæfum leikskólakennurum. Verkefni leikskólafulltrúa munu dreifast á milli starfsmanna fjölskyldu- og fræðslusviðs. Leikskólafulltrúi hefur á löngum starfsferli sínum sinnt starfi sínu af mikilli fagmennsku og ábyrgð. Mælt er með að honum verði boðin staða við leikskóla bæjarins hafi hann áhuga á því.
 
      2. Skerpt verður á  úthlutunarforritinu ,,pottorminum" vegna útdeilingu kennslustunda til grunnskólans.
Ráðið mælir með því að stuðst verði við sveigjanlegan hámarksfjölda í bekk við nýtingu á "pottorminum" ár hvert þannig að hámarksfjöldi í 1. og 2. bekk verði 22 til 24 nemendur og 24 til 28 í  3. til 10. bekk. Þetta fyrirkomulag býður upp á að fá út eins hagstæðan skiptistundafjölda úr "pottorminum"  fyrir skólastjórnendur og völ er á til að auka sveigjanleika í skólastarfi. Með því er hægt að draga úr samþykktum viðbótarúthlutunum sem til hafa komið á síðustu árum af ýmsum ástæðum og  fest hafa í sessi. Þessar viðbótarúthlutanir eru í ár um 50 kennslustundir, þ.a. 20 kennslustundir vegna tímabundins gæðastarfs í skóla og 30 kennslustundir sem til hafa komið sem blanda af kennslustundum til nýbúafræðslu, vegna erfiðra bekkja eða fjölda nemenda í bekkjum. Viðbótarúthlutun vegna gæðastarfs sem var tímabundin ákvörðun fellur niður á næsta skólaári. Þá verða til að byrja með 15 kennslustundir teknar af þessari föstu 30 stunda viðbótarúthlutun frá skólaárinu 2012-2013 og svo aðrar 15 á skólaárinu þar á eftir. Hins vegar bendir starfshópurinn á að sérstakar aðstæður geta skapast innan hvers skólaárs sem kalla á viðbótarúthlutun ef haldbær rökstuðingur kemur frá skólastjóra og skólaskrifstofu. Mikilvægt er að slíkar beiðnir séu afgreiddar um leið og fræðslu- og menningarráð samþykkir kennsluútlutun næsta skólaárs og/eða við gerð fjárhagsáætlun bæjarins.
 
3.     Staða deildarstjóra í GRV verður lögð niður.
Þessi leið er í anda þeirrar stefnu sem Vestmannaeyjabær hefur valið þ.e. að fækka fremur í millistjórnun en að draga úr þjónustu eða auka álögur um of. Hér er verið að tala um að leggja niður eina stöðu deildarstjóra í GRV. Í raun hefur deildarstjóri miðstigs sagt upp stöðu sinni og mun taka að sér önnur verkefni innan skólans. Staðan hefur ekki verið auglýst. Starfshópurinn telur að þarna sé tækifæri til að hagræða án viðkvæmra afleiðinga og tekur þessa ákvörðun í samráði við skólastjóra GRV.
 
4.     Möguleiki á lengra sumarfríi leikskólabarna án gjaldtöku.
Ráðið mælir með því að það verði skoðað að foreldrum barna á leikskóla verði boðið að taka allt að þriggja mánaða sumarfrí fyrir barn án gjaldtöku svo framarlega sem kostnaður leikskólans aukist ekki. Með þessu skapast sá möguleiki að hefja aðlögun nýrra barna fyrr á leikskólanum auk þess sem sveigjanleiki barnafjölskylda eykst. Þessi leið býður upp á aukna samveru barna og foreldra á sumrin þar sem slíkur möguleiki gefst. Að auki, með því að bjóða börnum fyrr aðlögun á leikskóla mun draga úr kostnaði mismunagreiðslna  til dagmæðra vegna barna eldri en 18 mánaða. Hagræðingin af þessari aðgerð veltur á fjölda barna sem taka lengra frí en gæti hugsanlega orðið á bilinu 0,5-1 milljón króna í lægri mismunagreiðslum.
 
     Fræðslu- og menningarráð telur ekki tímabært að hækka leikskólagjöldin eins og nú árar í þjóðfélaginu. Það vill þó benda á að heildarkostnaður við hvert leikskólapláss er um 1,3 milljón á ári hvert barn. FramlagVestmannaeyjabæjar í þeim kostnaði er rúm ein milljón króna á móti tæpum 300 þúsund krónum hjá foreldrum. Einnig er rétt að benda á að í dag er fæðiskostnaður barna í leikskólum Vestmannaeyjabæjar um 900 kr lægri á mánuði en meðalfæðiskostnaður viðmiðunarsveitarfélaga. Leikskólagjöld í Vestmannaeyjum verða því áfram undir landsmeðaltali.
 
      Að lokum felur fræðslu- og menningarráð framkvæmdastjóra fjölskyldu- og fræðslusviðs að vinna frekari úttekt á rekstrarstöðu leikskólanna
 
Með þessum aðgerðum mun, að loknum biðlaunarétti og niðurfellingu allrar viðbótarúthlutunar kennslustunda við "pottorminn" sparast í kringum 14 milljónir króna.
 
3.
201004011 - Samræmd könnunarpróf.
Framhald af 10. máli 228 fundar ráðsins þar sem skólastjóra GRV var falið að vinna minnisblað um niðurstöður samræmdra mælina seinustu 5 árin með greiningu á því hvað veldur niðurstöðu.
Ráðið þakkar samantektina og fagnar því að tekið hafi verið markvisst á niðurstöðum samræmdra prófa á fyrri árum með verkefnum á borð við orð af orði og uppeldi til ábyrgðar. Einnig er ráðið sammála skólastjóra að viðhorf nemenda, foreldra, kennara og Eyjasamfélagsins í heild sinni  til skólaumhverfisins skiptir gríðarlegu máli þegar kemur að því að efla metnað nemendanna. Því hvetur ráðið skólastjórn til dáða að halda áfram þessari sjálfsskoðun og finna leiðir til að hvetja kennara og nemendur til að ná sem bestum árangri.
 
4.
200706213 - Fundargerð trúnaðarmála lögð fyrir fræðslu- og menningarráð
Eitt mál tekið fyrir.
 Fundargerð trúnaðarmála færð í sérstaka trúnaðarmálabók.
 
 
 
 
 
 
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17.47
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159