Auglýst er eftir leikskólakennara/leiðbeinanda í 44,4% stöðu í Víkinna- 5 ára deild, GRV. Vinnutími er sveigjanlegur, með skilastöðu.

 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ/Drífanda eða Stavey.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 13. nóvember næstkomandi.

 

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2017.

 

Umsóknir berist til Guðrúnar S. Þorsteinsdóttur aðstoðarleikskólastjóra í Víkinni-5 ára deild og þeim þarf að fylgja hreint sakavottorð og afrit af prófskírteini/leyfisbréfi ef það á við.

 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún S. Þorsteinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 488-2231, eða í tölvupósti;gudruns@vestmannaeyjar.is

LESA MEIRA17.október 2017 - 09:31

Auglýst er eftir leikskólakennara/leiðbeinanda í 93,8% stöðu í Víkinna- 5 ára deild, GRV. Vinnutími er sveigjanlegur.

 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ, Drífanda eða Stavey.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. nóvember næstkomandi.

 

Umsóknarfrestur er til og með 20. október 2017.

 

Umsóknir berist til Guðrúnar S. Þorsteinsdóttur aðstoðarleikskólastjóra í Víkinni-5 ára deild og þeim þarf að fylgja hreint sakavottorð og afrit af prófskírteini/leyfisbréfi ef það á við.

 

 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún S. Þorsteinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 488-2231, eða í tölvupósti; gudruns@vestmannaeyjar.is

LESA MEIRA16.október 2017 - 08:39
Óskum eftir starfsmanni í 50 % stöðu í ræstingar á Hraunbúðum sem fyrst. Unnið er fyrrihluta dags virka daga og eina helgi í mánuði. 
 
LESA MEIRA10.október 2017 - 16:28
Laus er til umsóknar leiguíbúð fyrir eldri borgara. Íbúðin er í Sólhlíð 19, 2. hæð.

 

LESA MEIRA9.október 2017 - 14:17
Vestmannaeyjabær hefur gert samkomulag við Eldvarnabandalagið um að efla eldvarnir á heimilum starfsmanna og í stofnunum sveitarfélagsins. 
LESA MEIRA3.október 2017 - 15:27
tillaga að breytingu á aðalskipulagitillaga að breytingu á aðalskipulagi
Í samræmi við 43. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi á Hafnarsvæði H-2 á Eiði.
 
 
 
 
LESA MEIRA2.október 2017 - 08:48

::Leikskólagjöld lækkuð um rétt tæp 20%

::Mikil uppbygging í þjónustu við börn og foreldra þeirra

 

 

Við undirbúning á fundi fræðsluráðs urðu mér sem starfsmanni á mistök sem ég vil hér með leiðrétta.  Mistökin voru þau að mér hafði verið fyrirlagt að undirbúa lækkun leikskólagjalda niður í 3.150 krónur og var mér það bæði ljúft og skylt.  Við frágang bókunar greip ég á röngum stað niður í gjaldskrá og færði til bókar að gildandi gjaldskrá væri 3.616 kr. en ekki 3.898 kr. eins og staðreyndin var.

 

Á þessu grunni gekk ég frá fundargerðinni á þeim forsendum að lækkunin væri 12,9%.  Hið rétta er sem sagt að leikskólagjöld í Vestmannaeyjum voru í gær lækkuð um næstum 20% (19,2%). 

 

Þar sem ég hef nú stungið niður penna vil ég nota tækifærið til hrósa fræðsluráði fyrir þá miklu uppbyggingu hún hefur staðið að þegar kemur að þjónustu við börn og foreldra þeirra.  Sem dæmi um þessa uppbyggingu má til dæmis nefna niðurgreiðslur dagforeldra frá 9 mánaða aldri, heimagreiðslur til foreldra sem nýta ser ekki þjónustu dagforeldra, fjölgun leikskólaplássa og fjölgun inntökutímabila barna á leikskóla. Þar til viðbótar hefur nú verð tekin ákvörðun um stækkun Kirkjugerðis til að bæta við nýrri leikskóladeild og fjölga enn leikskólaplássum til að standa undir því markmiði að öll börn sem eru orðin 18 mánaða komist inn á leikskóla. Í dag er ekkert barn 18 mánaða eða eldra á biðlista eftir leikskólaplássi.

 

Það fer því ekki á milli mála að fræðsluráð tekur hlutverki sínu alvarlega og hefur einlægan vilja til að tryggja börnum og foreldrum þeirra fyrirmynda þjónustu á hagstæðu verði.   

 

Með vinsemd

Jón Pétursson

Framkvæmdastjóri fjölskyldu og fræðslusviðs

 
LESA MEIRA27.september 2017 - 09:45
Opið er fyrir umsóknir, ábendingar og tillögur vegna verkefnisins Viltu hafa áhrif 2018, en verkefnið er í samræmi við stefnu bæjaryfirvalda um aukið íbúalýðræði. Fjölmargar góðar ábendingar hafa borist í gegnum tíðina, má þar t.d nefna Frisbee golfvöll sem settur hefur verið upp við íþróttamiðstöðina og einnig hoppudýnuna sívinsælu á Stakkagerðistúni.
 
 

 

 
LESA MEIRA27.september 2017 - 08:03
Um er að ræða tvær stöður í óákveðinn tíma með möguleika á fastráðningu, annars vegar 56% og hins vegar 80% staða. 
LESA MEIRA26.september 2017 - 11:35
::Staða daggæslu og leikskólamála
::Leikskólagjöld lækkuð, dagforeldaraúrræði aukin, byggt við Kirkjugerði og inntökutímabilum fjölgað.
 
Þjónusta við börn eru fjárfesting til framtíðar.  Vestmannaeyjabær hefur á seinustu árum lagt þunga áherslu á að bæta þjónustu við börn og barnafjölskyldur eftir því sem við verður komið.  Þannig er núna þjónusta dagforeldra niðurgreidd frá 9 mánaða aldri auk þess sem í boði eru heimagreiðslur til foreldra sem nýta sér ekki þjónustu dagforeldra. 

 

Fyrsta skólastigið

Leikskólar eru fyrsta skólastigið og mikilvægt að því sé sinnt af kostgæfni. Inntaka í leikskóla sveitarfélagsins hefur í gegnum árin verið að vori og fram á haustið. Markmið sveitarfélagsins er að öll börn sem orðin eru 18 mánuða gömul 1. september ár hvert komist í leikskólapláss. Þetta markmið hefur náðst til dagsins í dag og jafnvel hefur tekist að bjóða þeim börnum sem verða 18 mánaða pláss fram yfir áramótin ef laus pláss eru til staðar.

 

Staðan í leikskólum

Í dag eru 87 börn í Kirkjugerði og 94 börn á Sóla. Að auki eru 39 börn í Víkinni. Samtals eru því 220 börn í leikskólum sveitarfélagsins. Ekkert barn 18 mánaða eða eldra er á biðlista eftir leikskólaplássi í dag en í janúarlok verða þau orðin fimm og þrjú bætast við í febrúar, samtals 8 börn í febrúarlok.

 

Inntökutímabilum fjölgað

Kröfur og væntingar foreldra til daggæslu eru í sífeldri þróun og mikilvægt fyrir Vestmannaeyjabæ að vera ætíð vakandi hvað það varðar.  Meðal annars á þeim forsendum hefur Vestmannaeyjabær nú til skoðunar að fjölga inntökutímabilum barna til að freista þess að sem minnst frávik séu frá því að 18 mánaða börn komist inn á leikskóla.

 

Dagforeldrar og frekari inntaka á leikskóla

Í Vestmannaeyjum eru þrír dagforeldrar með alls 15 börn. Ein umsókn liggur fyrir um að gerast dagforeldri og getur viðkomandi tekið til sín fjögur börn til að byrja með.

Leikskólinn Kirkjugerði er þegar orðin fullnýttur en stefnt er að því að taka inn eins mörg börn á Sóla í janúar og mögulegt er. Til að mæta umfram þörf fyrir daggæslu verður dagforeldraúrræði á vegum Vestmannaeyjabæjar einnig opnað á Strönd þegar önnur dagforeldraúrræði eru fullnýtt.

 

Byggt við Kirkjugerði

Vestmannaeyjabær hefur fyrir nokkru hafið undirbúning að framkvæmdum við stækkun Kirkjugerðis um eina deild á næstu vikum og eiga þær framkvæmdir að vera lokið í vor. Með tilkomu nýrrar deildar verður auðveldara að taka börn inn í leikskóla oftar yfir árið en nú er og fækka þar með frávikum frá 18 mánaða viðmiðinu. Með því verður biðtími foreldra eftir leikskólaplássi enn styttur frá því sem nú er.

 

Leikskólagjöld lækkuð

Að lokum ber þess að geta að vegna verðtryggingar gjaldskrá Vestmannaeyjabæjar hafa gjaldskrár leikskóla hækkað umfram stefnu sveitarfélagsins.  Í samræmi við fordæmi og orð ráðfólks má fastlega búast við að tekin verði ákvörðun um lækkun þessara gjalda á næsta fundi fræðsluráðs.

LESA MEIRA21.september 2017 - 11:41
LESA MEIRA18.september 2017 - 12:23
Óskum eftir starfsfólki af báðum kynjum í félagslega liðveislu fyrir börn og fullorðna
LESA MEIRA8.september 2017 - 14:32

Þjónusta

 Smelltu hér til að fá upplýsingar um þjónustu í Vestmannaeyjum.

Stjórnsýsla

Smelltu hér til að fá upplýsingar um stjórnsýslu í Vestmannaeyjum.

Ferðamenn

Smelltu hér til að fá upplýsingar um ferðaþjónustu og menningu í Vestmannaeyjum.
Vestmannaeyjabær | Ráðhúsinu | Bárustíg 15 | 900 Vestmannaeyjum | Sími: 488 2000 | postur@vestmannaeyjar.is | Kt.: 690269-0159